Main Page

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to search
Language: Nederlands  • English

Directe link naar IAM - Directe link naar het-nieuwe-verdienen - Directe link naar Blockchain


Dit is het 2Value kwaliteitshandboek voor het bouwen, onderhouden en supporten van websystemen in teams van zelfstandigen. Samen sterk staan, de missie van 2Value

Bent u een (mogelijke) klant van 2Value?

overzicht relatie client-2value-specialisten highlight Client

Bent u een expert die samenwerking zoekt?

overzicht relatie client-2value-specialisten highlight Specialist
  • Wat neemt 2Value mij uit handen in mijn eigen projecten? - Niets zonder je eigen wil. Maar ook in geval van eigen projecten: De hiërachische verhouding, en de verantwoordelijkheid bij het inhuren van collega's! Talloze kant en klare response op zaken die gebeuren. Honderden gevatte antwoorden op veel voorkomende vragen. Waarom zelf bedenken als je collega het al heeft mee gemaakt en 2Value er naar heeft gekeken en de doeltreffendheid heeft bevestigd?
  • Welke diensten brengt 2Value mij? Behalve de Associate voorwaarden zijn vrijwel alle diensten bedacht met associates. Tijdens het samenwerk voor klanten.
  • Waarom doen jullie dit eigenlijk dat samenwerken tussen zelfstandige experts?
 • Hoe gaan jullie om met problemen die ik wel eens heb?
  • dat een klant niet betaalt
  • ik langer werk dan is afgesproken
  • dat afspraken veranderen in het traject
  • dat ik veel te lang en onbetaald problemen van anderen moet oplossen
  • dat ik een collega inhuur die niet goed functioneert
  • dat ik een collega inhuur die er met mijn klant vandoor gaat.
 • Ik wil informatie:
  • Over hoe ik bij de club kan komen
  • Wat zijn de vervolgstappen

Ben je al een associate bij 2Value?

overzicht relatie client-2value-specialisten highlight 2Value
Onderzoek de wiki via de categories of via de veelgestelde vragen of via de categorie Methodiek of Richtlijnen of leer zoeken in de wiki.
De website van 2Value: interne vragen en antwoorden
 • Hoe werkt het principe van 2Value?
  • Hoe krijg ik werk toebedeeld
  • Hoe moet ik factureren - Zie factureren
  • Hoe krijg ik mijn geld - Zie Betalingsproces
  • Hoe moet ik werken - Volgens de richtlijnen, methodieken in afgebakende rollen. Daarbij kunnen gestandaardiseerde taken worden uitgevoerd.
  • Hoe moet ik testen - We hebben test richtlijnen en een duidelijke test rolverdeling
  • Hoe moet ik handelen als ik iets niet weet - Zoek in de wiki, vraag assistentie aan de Projectbegeleider of Instructeur in de casetracker.
  • Hoe schaf ik licenties aan voor de klant
  • Hoe los ik technische vragen op - Als je kernlid bij een klant, kun je autonoom handelen, overleg anders met het kernlid of met de projectmanager. Gebruik desgewenst onze 2Value skypechat.
  • Hoe betrek ik collega's van 2Value -
  • Hoe kan ik collega's bij 2Value aandragen? -
 • Hoe moet ik in projecten en support handelen? -
  • Hoe bewaak ik de voortgang
  • Hoe rapporteer ik?
 • Wat ziet een klant?
  • In de wiki? - Alle publieke zaken, dus niet de interne associates en 2Value zaken. Soms wordt interne informatie deels getoond in publieke pagina's middels transclusion.
  • In de casetracker? - Zie de service per toegekende rol
  • Op de trainingstool?
  • Op de git-server?

Disclaimer

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die 2Value verricht. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. 2Value is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft 2Value geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.


Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij 2Value. Onder 2Value verstaan wij hier 2Value bnv of één van haar aangesloten associate-bedrijven.


Op onze leveringen zijn van toepassing de File:Fenit.pdf en File:Specifieke Voorwaarden 2Value bv v1.2 HC.pdf.