Projectbegeleider

From 2value wiki 2
Jump to: navigation, search


Zie hier de omschrijving van de taak Projectbegeleiding

Projectbegeleider = Project begeleiding uitgroeiend naar management

Functionaris:
  • Max Verloop - wikipagina - Amsterdam - 2Value-idconventie loginnaam en emailadres, voorletter+tussenvoegsel(s)+achternaam, bijvoorbeeld hvancann.: mverloop , e-mailadres: mverloop @2value.nl

Rapporteert aan

Projectbegeleider legt verantwoording af aan COO.

Taken

Voornaamste taken:
Projectbegeleiding
Releasemanagement

PCONEen position contract (PCON) is een afgeronde hoeveelheid werk met afgemeten resultaat. Meerdere rollen kunnen een PCON uitvoeren. Eén rol kent een verzameling PCONs die deze rol kan uitvoeren.'s

PositionOfficer or Role. Functies, posities en Rollen: in deze wiki 2Value synoniem. contracts (PCONEen position contract (PCON) is een afgeronde hoeveelheid werk met afgemeten resultaat. Meerdere rollen kunnen een PCON uitvoeren. Eén rol kent een verzameling PCONs die deze rol kan uitvoeren.'s):
Voeg PCONs van functie toe


Levert op

Voeg PCONs van functie toe


Stuurt aan

Voeg PCONs van functie toe


Werkt met

Voeg PCONs van functie toe