Cooplace

From 2value wiki 2
Jump to: navigation, search

{{raw:private::AssociateOpdrachtnemer, de persoon die namens 2Value belast is met de uitvoering (van een deel) van een opdracht en als teamlid functioneert in gezamenlijke activiteiten.:Cooplace}}