Projectmanagement

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to search

Subpages Projectmanagement

De Projectmanager van 2Value doet in principe niets inhoudelijk, omdat we met ondernemers werken die hun eigen boontjes prima doppen. Het enige dat de Projectmanager doet, is zorgen dat we deadlines halen met de scope die (soms continu wijzigend) vooraf bekend is bij de opdrachtgever. De Projectmanager zorgt dat het team van A naar B rent binnen de tijd met oogkleppen op en alles wat niet is afgesproken aan werk, gooit de projectmanager in de bak "extra" en doet er even helemaal niets mee.

Related Topics

 1. Projectmanagement
 2. FAQ/Projectmanagement
 3. onze visie, onderbouwing, keuzes en methodiek aangaande Projectmanagement
 4. Projectplanning
 5. Wat is het Aandeel van verschillende rollen
 6. FAQ/Clarizen veelgestelde vragen voor de tool Clarizen
 7. Associate:Projectvoortgang interne pagina
 8. SCRUM interne pagina

Zie ook:

Projectmanagement

Direct naar interne Projectmanagement richtlijnen

Het projectmanagement door 2Value is een grote toegevoegde waarde voor klanten. Deze functionaris zorgt dat het team functioneert met zelfstandigen die elk een eigen rol hebben. Zo profiteren klanten van de voordelen van zelfstandigen:

Voordelen van flexibele zelfstandigen werkend als associates

 1. Werken vaak buiten 9 tot 17 u en ook wel in het weekend. Let op: dat is niet vanzelfsprekend, maar wel de praktijk.
 2. Staan altijd creatief klaar met een oplossing
 3. Verantwoordelijke experts die een klus koste wat kost willen klaren

Administratie van uren

De projectmanager kent in overleg uren toe aan verschillende teamrollen in verschillende fasen van een opdracht. De toegekende hoeveelheid uren per associate komt tot uitdrukking in inkoopnummers.

Administratie van 2Value heeft een systeem van Associate:inkoopnummers (interne link).

2Value verantwoordelijk

...maar geen sinterklaas.

We hebben een fair share betalingsregeling van associates. In het belang van eindklanten en 2Value. Om te voorkomen dat alleen 2Value zit te wachten op een tevreden klant die nog moet betalen en onze associates die het project tot een succes moeten afronden hun schaapjes al op het droge hebben. Dat zou verkeerde verhoudingen geven.

Ook zaken als reistijd en reiskosten dienen conform contract met klant en/of door de klant geaccordeerde extra afspraken te zijn afgedekt. Zie ook het uitbrengen van Offerte's.

Aanbiedingstrajecten

Procedure voor de samenwerking in aanbiedingstrajecten: Verkoop is een zeer belangrijk onderdeel van de 2Value meerwaarde voor klanten en associates. Het is 2Value’s taak om klanten te helpen met het inkopen van de juiste mensen en projecten. Deze projecten en klanten moeten ook voor associates een goede broodwinning, leerzame ervaring en nuttige referenties opleveren.

De 2Value verkoop-procedure is een gestapeld systeem van afspraken: de gewenste naleving van afspraken, houding en gedrag van associates bij kleinere projecten gelden eveneens voor de grotere 2Value projecten; andersom niet.

Definities (ga boven het woord hangen met de muis, klik voor de rolbeschrijving en wie de rol momenteel bekleden binnen 2Value)

 1. opdrachtgever
 2. contracthouder
 3. contractmanager
 4. projectmanager
 5. associate

2Value project opdrachten

We hebben vier mogelijke vormen van 2Value aanvragen/ opdrachten.

 1. Kleine technische offerte aanvraag. Zonder projectmanager, aanbieding door associate op eigen naam en risico.
 2. Wat grotere technische offerteaanvragen, met separate projectmanager (tevens zelf associate). De lead van het schrijven van deze offerte ligt bij de accountmanager, tenzij anders afgesproken. Het schrijven van deze offertes wordt onder eindredactie van 2Value's CEO uitgevoerd.
 3. Het Service Level Agreement met vaste strippenkaarten
 4. De losse strippenkaarten

2Value brengt de laatste drie soorten offertes uit.

Informatieverstrekking

Informatieverstrekking associates aan 2Value

Aangaande verkoop en relatiebeheer onderscheiden we hierin de opdrachten die wel en niet onder 2Value verantwoording worden uitgevoerd. In de projectuitvoeringsfase is 2Value verantwoordelijk voor supervisie projectmanagement, Administratie en accountmanagement. De associate en projectmanager (ook associate) voert uit volgens en handelt in de geest van de richtlijn ‘2Value projectmanagement en –uitvoering’