Development

From 2value wiki 2
Jump to: navigation, search

Uitgangspunt open source

Onze visie op ontwikkeling binnen open source:

  1. Standaard waar het kan, maatwerk als het moet
  2. Vrije en open software maken
  3. Documentatie inline in het Engels
  4. Volg de coding standards van de opvolgende frameworks in de stack: PHP, MySQL en het CMS framework.