Opleveren

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to search

Deze pagina is bestemd voor opdrachtgevers om antwoord te geven op de vraag: Wat is 'af'?

Ervaringen uit het verleden leren ons dat het begrip "af" voor meerdere uitleg vatbaar is. Daarom specifieren het begrip "af" zo goed mogelijk.

Opleveren speelt heel snel in projecten. Een plan van aanpak voor een site, bijvoorbeeld, is al een resultaat. Dat resultaat moet op zeker moment "af" zijn.

Klanten kunnen vertrouwen op de interne afspraken bij 2Value. 2Value zorgt dat alle medewerkers hetzelfde verstaan onder "af". Dat betekent voor klanten flexibiliteit van inzet.


Interne richtlijnen

Om alle associates dezelfde maatstaf te kunnen laten hanteren heeft 2Value dit begrip uitgebreid gedocumenteerd in deze wiki op Associate-niveau.

"Deadline first, flex the scope!"

Het deadline first beginsel is een levensader van 2Value. Decentraal werkende ondernemers met een eigen agenda kunnen geen uitloop accepteren. Dat mes snijdt ons inziens aan twee kanten: het is hoe dan ook tijdig af voor klanten en 2Value collega's.

Bevindingen

Let wel: de definitie van wat de klant vindt dat "af" moet zijn in welk stadium wordt niet behandeld in de pagina Opleveren. Immers dat is onderwerp van gesprek tussen klant en leverancier.


Externe afspraken

Om een tip van de sluier op te lichten: SMART afspraken, goede rolverdeling en Piepsysteem beschreven door wederzijdse input. En route wordt met Bevindingen-analyse gewerkt en Moscow prioritering per sprint.