Factureren

From 2value wiki 2
Jump to: navigation, search


Deze pagina gaat over facturen sturen aan 2Value. Kortweg: met inkoopnummer(s) erop en digitaal graag.
Het (laten) sturen van facturen door 2Value aan eindklanten, zie de interne pagina Uitgaand factureren.

Associates en partners van 2Value

Voorbereiding

Zit je op een project gedetacheerd of op uitzendbasis? Indien ja: Zorg zelf voor minimaal wekelijks aftekenen van de uren. Zo niet, ga door naar Facturatie.

Facturatie

Achtergrond

Stap 1

Check je openstaande inkoopnummersof wel internationaal Purchase Order number (PO-number), vrij formaat gestandaardiseerde unieke code. 2Value formaat: AAAVPPP-FFS-YYYNNN. (ofwel assignments; vooral die 2Value betaalbaar heeft gesteld. Meestal krijg je een afschrift toegezonden per email, maar altijd kun je hier je statussen checken*)
*Je login is je 2Value-id, vraag een nieuw password op als je nog geen hebt, of bent vergeten. Lukt het niet?: bereik de webmaster van 2Value.

Stap 2

Geef duidelijk alle inkoopnummersof wel internationaal Purchase Order number (PO-number), vrij formaat gestandaardiseerde unieke code. 2Value formaat: AAAVPPP-FFS-YYYNNN. die je kunt factureren aan op je factuur (meerdere nummers op 1 factuur heeft onze voorkeur) en factureer indien je uren wekelijks aan 2Value rapporteert ook de juiste weekperiode.
Zie voor meer informatie onze interne richtlijnen voor factureren en inkoopnummers

Stap 3

Stuur je factuur digitaal (in pdf-vorm) naar administratie@2Value.nl. Klaar.

Facturatie proces

2Value werkt met vele zelfstandigen en partners. Daarom zijn we genoodzaakt de uitgifte van opdrachten in assignments en het accepteren van facturen, strak te reguleren. Door deze regels kan facturatie complex ogen. Vaak echter heeft te maken met de richtlijnen die eerder in het proces niet zijn begrepen / nagekomen. Denk bijvoorbeeld aan:

Piepsysteem
Betalingsproces
Voorwaarden voor Detachering

Een factuur opmaken is het sluitstuk van consistent werk in het teamverband 2Value. Training zijn/komen beschikbaar indien de associate en/of 2Value dat nodig achten.

Wetgeving

2Value is op de hoogte dat een digitale (elektronische) factuur rechtsgeldig kan zijn. We hebben echter van tientallen associates vele inkomende facturen.

Facturen die niet aan de bovenstaande regels voldoen, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Structuur inkoopnummersof wel internationaal Purchase Order number (PO-number), vrij formaat gestandaardiseerde unieke code. 2Value formaat: AAAVPPP-FFS-YYYNNN.

Zie voor meer informatie onze interne opzet van inkoopnummersof wel internationaal Purchase Order number (PO-number), vrij formaat gestandaardiseerde unieke code. 2Value formaat: AAAVPPP-FFS-YYYNNN. en de uitleg van haar structuur: inkoopnummers

{{raw:private::AssociateOpdrachtnemer, de persoon die namens 2Value belast is met de uitvoering (van een deel) van een opdracht en als teamlid functioneert in gezamenlijke activiteiten.:Uren boeken/links}}