Apps

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to search

2Value werkt met partners voor Apps

Apps.jpg

Onze rol is positief kritisch kijken naar de beweegredenen van mensen: waarom een App?!

Aanpak

2Value zal haar richtlijnen en methodiek toepassen in trajecten waarin Apps een rol spelen.

Relevante vragen over Apps

Zie http://bedrijfzoektapp.nl/, daar staan ons inziens relevante vragen om eerst te beantwoorden.