Training

From 2value wiki 2
Jump to: navigation, searchDefinities

Hoe kijkt 2Value aan tegen de onderstaande begrippen

Opleiding
totaal traject van niet-weten naar weten, meestal afgerond met diploma of cerficaat
Cursussen
een afgerond deel van een opleiding
Module
een afgerond deel van een opleiding
Trainingen
een vorm van opleiden, eerst instructie, daarna oefening van zojuist geinstrueerde
Instructie
een vorm van opleiden, nadruk ligt op de uitleg over hoe het gedaan moet worden ("neem het tot u en handel ernaar")
Workshops
een vorm van opleiden nadruk ligt op kennismaken en ervaren (experience, learning by doing)

NB. Let wel we kunnen niet garanderen dat in deze wiki verwarrend gebruik van deze termen voorkomt. Daarvoor is het een wiki: vele handen dragen bij.

2Value trainingen

De hoofdmoot van onze trainingen bestaat uit trainen, toetsen en certificeren door- en van associates.

2Value heeft twee soorten trainingen voor externen:

  • Training in samenwerking met Jira
  • Op maat trainingen bij oplevering van projecten en supportcontracten


Ga naar Associate:training voor associate trainingen.