Project

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to search

De werkwijze van 2Value in projecten

.... met het oog op goed verwachtingenmanagement, deadlines halen, ontwerp, functionaliteit, en inhoud leveren, onderhoud, beheer op support erna