Project

From 2value wiki 2
Jump to: navigation, search

De werkwijze van 2Value in projecten

.... met het oog op goed verwachtingenmanagement, deadlines halen, ontwerp, functionaliteit, en inhoud leveren, onderhoud, beheer op support erna