Contractmanagement

From 2value wiki 2
Jump to: navigation, search

Contract management is het management van contracten gemaakt met klanten, associates, partners en leveranciers. Contract management bevat het onderhandelen over de voorwaarden en verzekeren dat betrokken partijen zich daaraan houden. Het documenteren van de afspraken in een toegankelijk systeem en het managen van de verwachtingen en minimaliseren van de risico's tijdens de loop van het contract is een belangrijk onderdeel van contractmanagement.

Zie ook: Aandeel per rol in projecten en supportcontracten

English

Information on the web 2011:

Wikipedia on contractmanagement
USA national association for contract management
CATS technique

Contractmanagement white papers:

Dutch

2Value heeft een eigen contractmanagement aanpak gerealiseerd voor open source web-ict projecten en traint haar associates in deze aangepaste methodiek.

Direct naar interne Contractmanagement richtlijnen.

We zijn geinspireerd geraakt door de CATS CM methode. Het bijbehorende studieboek Contractmanagement voor it op basis van cats.

Algemene referentie: