Opensource

From 2value wiki 2
(Redirected from Open source)
Jump to: navigation, search

De manier van werken met zelfstandigen maakt 2Value Internet is ons werkterrein, Open source is ons gereedschap.

Deze wiki gaat niet uitgebreid in op de pro's en con's van opensource. Wel leggen de relatie met onze methodiek.

Open source en 2Value Methodiek

Relatie open standaarden en open source

Zie Open standaarden

Relatie Design en open source

In geval van Design voor website, shops en intranetten, plukken we de voordeel van direct en open beschikbaar van een open source frameworks. Ook het vrij beschikbaar hebben van templates (voorkanten van sites) maakt zogenaamd Template-leading ontwerp mogelijk met een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding.

Relatie Contractmanagement en open source

Bij ons Contractmanagement 'vergroten (!) we de keuzevrijheid en zekerheid in het werken met open source voor onze klanten

Relatie Projectmanagement en open source

Het Projectmanagement is op de open source leest geschoeid:

1. Beginnen met opleveren - nergens zo gemakkelijk en toepasselijk als bij open source. Zien en voelen wat er kan is beter weten wat je wilt.
2. Deadlines zijn heiliger dan de milestone scope - valkuil van open source: alles is beschikbaar, dus we gaan maar door... 2Value bewaakt de scope door deadlines te stellen

Relatie 2Value prijs en open source

Die is er niet. open source is vrij van licentiekosten. 2Value dient te worden betaald voor haar werk.

Het ontbreken van jaarlijkse dure licenties geeft winst en budget voor back-up en service door 2Value

Relatie 2Value kwaliteit en open source

Open source heeft een (grotendeels onterecht) negatief image inzake kwaliteit. Het vermeende gebrek aan kwaliteit zit vooral in

 1. Onbekend maakt onbemind
 2. Open source integreert niet - 2Value lost dat op met de Pabosa architectuur.
 3. Het mensenwerk achter open source - veel eenlingen die de slagkracht missen voor het hele spectrum aan kwaliteit-dienstverlening. That is where 2Value comes in handy

Links

Linkjes inzake open source en open standaarden ontwikkelingen.

Internet

 1. http://www.2value.nl - onze website
 2. http://www.joomladagen.nl - is een voorbeeld van een echt open source initiatief, in dit geval een jaarlijks evenement
 3. http://www.noiv.nl - is het overheids initiatief om van vendor locks af te komen
 4. http://www.sourceforge.net : - alles wat je kunt bedenken is er al in open source. Je moet alleen iemand vinden die het voor je vindt.

Artikelen van Henk van Cann in de media / eigen blog

 1. Druk licentiekosten met een beetje googlen. [1]
 2. Waar 'gesloten' niet van kan winnen...: Vijf innovatieve punten van open. [2]
 3. Nederland 1, 2 en 3 doen het niet - Met open source gaan de excuus-truusjes de deur uit. [3]
 4. Nachtmerriekeuzes in open source. [4]
 5. Gelijk heb je niet, gelijk krijg je. [5]


Referenties

 1. Henk van Cann, Computable, 2010
 2. Henk van Cann, Computable, 2008
 3. Henk van Cann, Computable, 2009
 4. Henk van Cann, Computable, 2010
 5. Henk van Cann, Computable, 2009