Testing

From 2value wiki 2
(Redirected from Testen)
Jump to: navigation, search

Related topics

  1. Testing/Technical test Internally performed technical test of the code produced by a developer or code-snippetsstukken tekst in het hoofddocument die standaard worden aangeboden afhankelijk van het invulverzoek, maar per persoon kunnen worden veranderd en aangevuld. by a sitebuilder
  2. Testing main page of Testing guidelines 2Value
  3. Tester RoleOfficer or Postion. Functies, posities en Rollen: in deze wiki 2Value synoniem. description and responsibilities
  4. FAQ/Testing Feqruently asked questions on Testing
  5. Testing/Stress test Performance, Security en Webload

Deze pagina geeft opdrachtgevers inzicht in de Richtlijnen die 2Value hanteert voor het Testen van haar producten en halffabrikaten.

Om ervoor te zorgen dat onvolkomenheden in een vroeg stadium kunnen worden verholpen heeft 2Value interne Richtlijnen opgesteld waarmee alle resultaten worden getest, Associates kunnen deze Richtlijnen vinden op de Associate pagina.

Het testen van opleveringen gebeurt intern al in de eerste sprint. Dat proces onttrekt zich dus deels aan het oog van klanten. De kwaliteit van het werk neemt echter onmiskenbaar toe.

De Developer en de Tester altijd 2 verschillende personen bij 2Value. De tester is verantwoordelijk voor het op te leveren resultaat. De tests worden uitgevoerd aan de hand van de interne test-richtlijnen (associate login nodig).