Inkoopnummertool

From 2value wiki 2
(Redirected from Projecttool)
Jump to: navigation, search

{{raw:private::AssociateOpdrachtnemer, de persoon die namens 2Value belast is met de uitvoering (van een deel) van een opdracht en als teamlid functioneert in gezamenlijke activiteiten.:Uren boeken/links}}

Projecttoolsynoniem voor Inkoopnummertool. Regelt dat 2Value en haar individuele - of teamleden financieel gezond (support)projecten samen kunnen aannemen, uitvoeren en afrekenen. (ook: inkoopnummertool)

HoofdURL: http://project.2value.nl Login projecttool 2value.png

De inkoopnummertool is een interne 2Value aangelegenheid, de interne handleiding en interne FAQ zijn bereikbaar via: