Service

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to search
Language: Nederlands  • English

Servicetool

2Value heeft een Extranet beschikbaar voor klanten, partners en associates om de project- support voortgang te kunnen monitoren en/of eraan deel te nemen.

WACHTWOORD VERNIEUWEN NA VERGETEN OF ONBEKEND

Requestnewpw.png

Bij 2Value werken we met klanttoegang tot ons service systeem. Dat bevordert de samenwerking en resultaatgerichtheid. De URL: http://@@@subdomein klantnaam@@@.cooplace.com/, vraag met je email adres als login naam meteen een nieuw password (Linkerboven-hoek 'Request New Password'), dan kun je erin.

Gerelateerde onderwerpen

Intern voor associates

Welke logins beschikbaar

Eindklanten die vooral zijn geinteresseerd in status, voortgang, overzicht, tijd en geld hebben client-rechten. Herkenbaar aan een membernaam in de vorm van een email-adres.

Mensen die participeren vanuit de klant in het project hebben een paar streepjes voor. 2Value erkent namelijk het ambassadeursschap van deze voortrekkers binnen hun eigen organisatie. Participanten willen vooral de ontwikkeling mee kunnen sturen, het proces verder helpen. in status, voortgang, overzicht, tijd en geld hebben client participant-rechten. Herkenbaar aan een membernaam in de vorm van een email-adres.

Medewerkers van partner-organisaties van 2Value die mee werken aan een project hebben partner-rechten. Je herkent ze aan

Associates van 2Value hebben de meeste functionaliteit tot hun beschikking met associate-rechten. Deze members herken je aan het 2Value-Id.

Client

Client-rol kan:

 1. dashboard gebruiken (per klant-groep kan 2Value voor alle gebruikers 1 group dashboard instellen),
 2. casetracker-calls inzien
 3. members inzien en hun eigen profiel en persoonlijke dashboard instellen,
 4. reports draaien:
  1. interval instellen
  2. selectie van projecten
  3. per ingesteld interval kunnen uren voorafgaand (before) en na afloop (After) en de beschikbare uren op de strippenkaart (Available) worden ingezien.
 5. Notebook kan niet worden ingezien (privacygevoelige informatie)
 6. aangekochte strippenkaarten nazien

Client participant

Participant-rol kan:

 1. dashboard gebruiken (per klant-groep kan 2Value voor alle gebruikers 1 dashboard instellen),
 2. casetracker-calls inzien, comments inzien en plaatsen
 3. Notifies versturen
 4. Attachments (files uploaden) bij comments
 5. members inzien en hun eigen profiel en persoonlijke dashboard instellen
 6. Reports draaien:
  1. interval instellen
  2. selectie van projecten
  3. per ingesteld interval kunnen uren voorafgaand (before) en na afloop (After) en de beschikbare uren op de strippenkaart (Available) worden ingezien.
 7. Notebook kan niet worden ingezien (privacygevoelige informatie)
 8. Aangekochte strippenkaarten nazien
 9. Detailed reports

Partner

Partner-rol is voorjaar 2011 dezelfde als een associate.

Partner participant

Partner participant-rol is voorjaar 2011 dezelfde als een associate.

2Value associate

Associate kan alles wat een authenticated user in een standaard Open Atrium installatie kan worden toegekend. Uiteraard staat het de administrator van de 2Value servicetool vrij om deze rechten beperkter te maken. Maar globaal is het zo dat als je lid bent van één of meer group(s) je kunt wat een participant kan plus:

 1. Notebooks aanmaken
 2. Assignment, status en priority wijzigen
 3. Naam van cases veranderen
 4. Nieuwe cases aanmaken en cases verwijderen / archiveren
 5. Detailed reports (per teamlid filteren)

Wat kun je expliciet niet kunt als associate:

 1. Projectnamen veranderen
 2. Strippenkaarten veranderen