Licenties

From 2value wiki 2
Jump to: navigation, search

2Value werkt veel met open source software. Toch is er af en toe een betaalde licentie nodig ten behoeve van de installatie van de klant.

Hoe doet 2value dat?

AssociateOpdrachtnemer, de persoon die namens 2Value belast is met de uitvoering (van een deel) van een opdracht en als teamlid functioneert in gezamenlijke activiteiten. vraagt: Doet 2Value dat? Of doe ik dat en factureer ik aan 2Value en 2Value weer aan de klant?

Situaties en uitgangspunten

Is de software voor algemeen belang voor de diensten van 2Value aan alle klanten? Ja -> 2Value schaft aan en berekent een fair share door. AssociateOpdrachtnemer, de persoon die namens 2Value belast is met de uitvoering (van een deel) van een opdracht en als teamlid functioneert in gezamenlijke activiteiten. begeleidt het proces bij individuele klanten.

Is de software specifiek voor één of een aantal klanten? De klant wordt de eigenaar van het betreffende stuk software. Dat bevestigt onze positie als diensten leveranciers en we leveren dan geen software door (daar kunnen allerlei aanspraken op komen).

Uitgangspunt is de handling van de licenties bij de opdracht horen van de developer die deze in zet, dan wel van de strippenkaart worden geschreven indien deze voorradig is.

Ideale oplossing

AssociateOpdrachtnemer, de persoon die namens 2Value belast is met de uitvoering (van een deel) van een opdracht en als teamlid functioneert in gezamenlijke activiteiten. doet het, komt op naam klant, klant betaalt. Wij documenteren centraal alle gegevens.

Second best

AssociateOpdrachtnemer, de persoon die namens 2Value belast is met de uitvoering (van een deel) van een opdracht en als teamlid functioneert in gezamenlijke activiteiten. doet het, komt op naam klant, 2Value betaalt (na goede voorbereiding door associate, bijvoorbeeld door betaallinkje paypal te verstrekken of zoiets) 2Value belast door op volgende factuur. AssociateOpdrachtnemer, de persoon die namens 2Value belast is met de uitvoering (van een deel) van een opdracht en als teamlid functioneert in gezamenlijke activiteiten. (wij) documenteert centraal alle gegevens.

Afhandeling als klant niet ertussen wil zitten

Dan moeten we onderscheid maken tussen eigenaar (klant) en technisch beheer (2Value).

Klant wordt eigenaar, 2Value technisch beheerder. Als de verkoper van de licentie dat model niet heeft of niet snapt moet de eigenaar zorgen (case met [Resource|status Pending Input]) dat 2Value de noodzakelijke gegevens eenmalig of periodiek krijgt.