Release planning

From 2value wiki 2
(Redirected from Releaseplanning)
Jump to: navigation, search
Language: Nederlands  • English


NB. Voor Associates: kies het associate toegangsniveau van de Releaseplanning pagina voor voorbeelden.

Wat, waarom, hoe van release planningde volgorde, prioriteiten en tijdstippen van opleveringen

Wat is het?

http://www.extremeprogramming.org: The release plan specifies which features are going to be implemented for each system release and dates for those releases. This gives a set of features for customers to choose from during the iteration planning meeting to be implemented during the next iteration. A release plan is used to create iteration plans for each individual iteration.

Een release plan specificeert welke functionaliteiten zullen worden geimplementeerd voor elke systeem release and the data van deze releases. Dat geeft een set van functionaliteiten voor klanten om uit te kiezen. Gedurende de afstemming van de stappen planning kan worden gekozen welke functionaliteit in de volgende iteratie valt. Een releaseplan wordt zo gebruikt om een stappenplan voor elke iteratie te maken.

Releaseplanning dient per project een afgeleide te zijn van de aanbieding en de calls (plus status daarvan)

Waarom moet er een releaseplan zijn?

 1. Om 2Value stijl projectmanagement mogelijk te maken
 2. Om de heilige deadlines hoe dan ook te kunnen halen
 3. Om verwachtingen van de klant te managen


Releaseplanning van projecten en SLAService Level Agreement

2Value releaseplanningde volgorde, prioriteiten en tijdstippen van opleveringen bij projecten

 1. Aanbieding is leidend, de 2Value methode bepaalt het tempo in de planning, de klant kan prioriteiten toekennen.
 2. Calls worden ingeschoten door de betreffende associates zelf en de klant. De klant mag deze wederom prioriteren nadat de methode dat al heeft gedaan op hoofdpunten.

Release planning

  1. Klant roept opleverdata die men belangrijk vindt
  2. 2Value bouwt buffers in
  3. 2Value zoekt de optimale mix van delivarables, het kritieke pad om ze te kunnen leveren en de prioriteiten die er aan toe gekend zijn.
Let wel: prioriteiten klant zijn niet leidend: de 2Value methode is leidend, 
vastgesteld bij opdrachtverlening (zie Contractmanagement)

Resource planning

 1. 2Value maakt een gedetailleerde resource planning (paklijst) als afgeleide van de release planningde volgorde, prioriteiten en tijdstippen van opleveringen. 2Value start met werk (responsetijd) en kan deadlines halen indien ALLE RESOURCE KLAAR STAAN (lees: paklijst is geleverd).
 2. Capaciteitsplanning is een onderdeel van resource planning.

2Value releaseplanningde volgorde, prioriteiten en tijdstippen van opleveringen bij SLA Medium en Pro

 1. De bijlage van het SLAService Level Agreement contract is leidend, daarna het SLAService Level Agreement contract. Vervolgens bepaalt de 2Value methode het tempo in de planning. De klant kan prioriteiten toekennen.
 2. calls worden ingeschoten door:
  1. SLAService Level Agreement manager voor periodiek onderhoud
  2. betr. associates die een preventieve maatregel willen nemen of willen dat deze wordt genomen.
  3. de klant
Wederom mag de klant deze prioriteren nadat de 2Value SLAService Level Agreement respectievelijk de 2Value methode dat al heeft gedaan op hoofdpunten. Let wel: prioriteiten klant zijn niet leidend: de mehode 2Value is leidend, want deze heeft de klant geaccepteerd
 1. Capaciteitsplanning is een onderdeel van het SLAService Level Agreement proces met als verantwoordelijke de SLA manager.

2Value releaseplanningde volgorde, prioriteiten en tijdstippen van opleveringen bij SLAService Level Agreement basic (vml. losse strippenkaarten)

 1. De strippenkaart is een los - vaste werkrelatie tussen klant en 1 of meer associates die op de strippenkaart zijn ingedeeld
 2. Soms geeft de klant aan met welke associate hij zou willen werken. Dat kan. Maar beschikbaarheid en experts bepaalt wie 2Value kan aanbieden.
 3. De associate geeft zijn redelijke planning van implementatie van functionaliteiten (de "release")
 4. Over de voorwaarden van de losse strippenkaart en de belangrijke rol die 2Value speelt zie
  1. Strippenkaart
  2. SLA Basic (losse) strippenkaart aanbod
 5. De bijlage van het Strippenkaart contract is leidend, daarna het Strippenkaart contract zelf. Vervolgens bepaalt de betreffende associate het tempo in de planning. De klant kan prioriteiten toekennen.
 6. calls worden ingeschoten door:
  1. de klant
  2. Betreffende associate(s) die een preventieve maatregel wil(len) nemen
  3. Betreffende associate(s) die uren die overblijven van een strippenkaart (einde looptijd) gebruiken om kennis, documentatie en staat van het systeem te verversen.


Overige gerelateerde zaken

 1. Het halen van een deadline en daarbij het kritieke pad e.d.: Zwakste_schakel
 2. 2Value bepaalt na overleg met klant altijd zelf de inhoud en volgorde van ontwikkeling in een project. Vooral bij krappe deadlines.
 3. Intern: contractmanagement drijfveren
 4. prioritering wordt bij intake / orientatie overleg bepaald. Bevindingen en Prioriteiten worden geëvalueerd.

Bottomline

Aan een vastgestelde release (projectfase met milestone) wordt niets toegevoegd

Te rigide?

Voor flexibiliteit hebben we de strippenkaart. Daarop werken we dan tussentijdse verzoeken af. Garantie best effort en binnen beschikbare timeslots