Zwakste schakel

From 2value wiki 2
(Redirected from PM)
Jump to navigation Jump to search

Deze pagina is een boekbespreking en de toepassing voor 2Value

Related Topics

 1. Projectmanagement
 2. FAQ/Projectmanagement
 3. onze visie, onderbouwing, keuzes en methodiek aangaande Projectmanagement
 4. Projectplanning
 5. Wat is het Aandeel van verschillende rollen
 6. FAQ/Clarizen veelgestelde vragen voor de tool Clarizen
 7. Associate:Projectvoortgang interne pagina
 8. SCRUM interne pagina

Werkelijke problemen

"Het is verbazingwekkend hoe je tegenwoordig dankzij de computer minder schrijfwerk hebt. (iha minder routinewerk, red.)
Ook is het verbazingwekkend hoe diezelfde computer zo weinig bijdraagt aan het oplossen van de werkelijke problemen" (Goldratt in 'De zwakste schakel')

Projectmanagement

Eliyahu M. Goldratt 's boek over Projectmanagement inspireert inzake het werken in open source implementatieprojecten. Aanleiding:

 • het kostendenken overheerst in IT ook het throughput-beginsel.
 • it projecten hebben het stigma altijd uit te lopen
 • it projecten hebben het stigma altijd het dubbele te kosten
 • it projecten hebben het stigma niet te leveren wat is gevraagd
 • zelfstandige it-ers bouwen in het algemeen goede veiligheidsmarges in, maar leiden tegelijk aan de in het boek genoemde teloorgaan van het effect van veiligheidsmarges:
  • studenten-aanpak: het heeft geen haast, dus begin er gerust op het laatste nippertje aan
  • multitasking: daardoor verminderde effectiviteit en de volgende stap wordt niet eerder genomen dan gepland
  • iedere stap is afhankelijk van de voorgaande, daardoor ontstaat er steeds meer vertraging.

Waar de handreiking in het boek hoge ogen kunnen gooien bij 2Value's zelfstandigen

 • The theory of Constraints; vrij vertaald: herken de meest bepalende zwakke schakel en verbeter.
 • Het doorgeefluik (schakels) tussen verschillende positions met elk 1 of meerdere position contracts die it-ers op een project hebben, is van wezenlijk belang voor het welslagen ervan.

Literatuur

Firms that have well tuned processes and a process improvement methodology win the rat race.
Apply TOC (89%), lean (4%) and Six sigma (7%) to gain value. (Contribution to savings)
A sort of summary article of the book
Projectmanagers avoid unneccessary changes in priorities
Resource managers find direction for assignment of tasks in the status of the buffers 
Resources "just do it"

Uitdaging Projectmanagement systeem

2Value werkt met kleine zelfstandigen die elk een of meerdere rollen vervullen in een project waarover ze expliciet naar een andere rol (ook als ze die zelf vervullen) volgens een procedure moeten communiceren (de schakel).

 • Kunnen we zwakste schakels zien?
 • Kunnen we in onze position contracts en timelines inbouwen dat tijdwinst op de gehele oplevering tijdwinst oplevert
 • Kunnen we tijdwinst belonen
 • Kunnen TOC als algemeen studiemateriaal introduceren en examineren? En zo ja: in welke rollen is dat relevant?

Het tweede deel van het boek gaat dieper op de techniek van TOC in. Kritieke keten: De afhankelijkheid tussen stappen in een project (of productieproces), pag 199:

 • gevolg van het pad
 • gevolg gemeenschappelijk gebruik van resources

Regels voor 2Value:

 • Pak ALLEEN het (deel)project aan waarin de kritieke keten huist
 • Laat associates in hun offerte levertijd ruilen voor geld en de verplichting in te seinen en uit te seinen.

Gevorderde vragen

Zijn we in staat voor 2Value (een bedrijf in ontwikkeling) te identificeren:

 • het kritieke pad en te meten langs dit kritieke pad
 • welke buffers op aanleveringspaden van het kritieke pad moeten worden gezet
 • Kunnen we een algemeen stuk software inregelen voor onze specifieke doeleinden binnen 2Value: zelfstandigen, open source en onze visie op hoe het moet.

Vragen of het nut van het boek

 1. Er is veel tekst gespendeerd in het boek aan het ontwikkelen van een studieprogramma voor een Universiteit. Het nut en de bijdrage ontging me.
 2. De dollardagen waar het boek mee eindigt is een kinderachtige poging om het beginsel "geld moet renderen" uit te leggen? Wat is de echte verbinding met TOC, dat ontgaat me.
 3. Wat ik goed vind, is dat door de verhaallijn in het boek er veel herhalingen plaats hebben, zodat de theorie beter beklijft.

Vragen van de TOC specialist aan 2Value

hvancann 09:14, 10 November 2009 (UTC): Vincent Snijder is specialist Ben erg benieuwd hoe jouw projecten werken; doet iedereen een stukje volgens een vooraf afgegeven planning? Is er iemand verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk afronden van het totaal? Gebruiken jullie een projectmanagement-methode?

Cutting Edge

Ik zie bij ons de winst vooral in het op dagbasis operationeel kunnen sturen op dat deel van de taken dat echt op het kritieke pad zit (de bottle-neck dus). Die focus heeft een motiverende uitstraling op alle projectleden. De software die we daarvoor gebruiken maakt dat super inzichtelijk. Zie http://www.realization.com/

Aanpak Referentieproject

Dit is op aanvraag als referentie na te trekken.

 • ideale taak = 1 week, door 3 man
 • Pipeline manager beoordeelt de slagingskans en voorbereiding (resources, SMART planning) van de projectmanager
 • projectmanager plant SMART dat met buffer aan het einde wordt gepland (hij/zij verandert de planning, bufferecovery ook)
 • taskmanager die managet zo'n week van dag tot dag en rapporteer in het CCPMT (Crit. Chain Proj Man Tool). Operationale leiding en planning
 • taskmanager moet achter z'n bemensing aan jagen, die de resourcemanager vrij maakt en op indivciduele basis toekent.
 • KPI's op individuele basis.
  • Due date performance: aantal op tijd opgeleverd / aantal dat is opgestart in CCPMT (80% KPI)
  • Average Lateness: van de te laat opgeleverde: het percentage te laat (bijv. niet groter dan (20% KPI).
 • Task man staat niet onder leiding van de proj. man.!! IN praktijk is het een drie-eenheid
 • Opstart condities harder maken
 • Toll gate meeting: je moet ongestoord door kunnen gaan vanaf dat moment

Aanpak 2Value

 • Begin met 80% resultaat in 20% van de energie in een releaseplan
 • We eisen dat alle resources klaar staan voordat er wordt begonnen met werkzaamheden aan een volgend release.
 • Projecten van 2Value zijn vaak kleiner dan 1 week door 3 man rechtvaardigt. We gebruiken daarvoor in de plaats de eXtreme Programming aanpak (een vorm van Agile systeemontwikkeling):
  • scheiding van verantwoordelijkheden in Roles (klik hier voor de tot dusver gedocumenteerde rollen). Deze worden in de interne wiki aangegeven met {{Who|COO|Developer||||}}, dit voorbeeld ziet dan zo uit: Who:  -  COO  (↔RES) -  Developer .
  • handelen naar rapportage-richtlijnen
  • commitment aan PCON's
  • gebruik van {{Code|}} aanduidingen in deze wiki. Van code tot code om hardheid van richtlijn aan te geven.
  • gebruik van {{{Due|<weken>}} in deze wiki. Bijvoorbeeld en 12 wkB4_♦.