Offerte

From 2value wiki 2
(Redirected from Relaties)
Jump to navigation Jump to search
Language: Nederlands  • English


Zie ook FAQ/Offerte.

Nieuwkomers

Geïnteresseerde opdrachtgevers vragen zich wel eens af waarom 2Value geen vaste medewerkers heeft en hoe dit dan werkt. Lees het onderstaande en FAQ/Relaties
Lees de vragen die we krijgen als geïnteresseerden denken "dat associate-schap is wel wat voor mij'.
Lees het aanbod dat we bemiddelaars zoals detacheerders, recruiters, en selectiebureaus kunnen bieden.
Ontwerpbureaus die tussen eindklant en ontwikkelaars in staan, moeten ook altijd even "wennen" aan 2Value.

Wat gebeurt er met offerteverzoeken van klanten?

We filteren verzoeken op professionaliteit van de aanvraag, volledigheid van de specificaties en hoe de aanvraag past bij de expertise en projectaanpak van 2Value.

Is een offerte vrijblijvend?

Ja en nee. Er komen steeds vaker en steeds meer offerteverzoeken bij 2Value binnen. Dat vraagt vaak veel inspanning van ons.

Omdat een offerte een momentopname is van een volledig functioneel en technisch gespecificeerd systeem op basis van een budget (tenzij oneindig groot), prioriteiten (als alles belangrijk is, is niets belangrijk) en een tijdspad (tenzij het systeem nooit af hoeft te raken).

Lees hier meer

Waarom kunnen jullie niet gewoon een offerte maken?

Voor belangrijke onderdelen van een offerte dient een klant zelf input aan te leveren. Denk aan functionele specificaties, prioriteiten, budgetten, resources, toezeggingen op het gebied van mankracht, besluitvorming e.d. Sommige klanten denken dat 2Value dat allemaal gratis doet.

Als het bovenstaande niet volledig is geregeld, kan 2Value tegen betaling adviseren en mee helpen de specificaties en input op orde te brengen. Zonder specificatie is een zinvolle / geloofwaardige offerte niet mogelijk.

2Value's expertise dient te allen tijde te worden gewaardeerd (lees: betaald). De vervolgstappen op bovenstaande tussenresultaten is onze kracht en werk: Architectuur, engineering, het opbreken van functionele blokken in deeltaken, het maken van haalbare resultaten gegeven (deel)budget, prioritering en tijdspad. Zolang prospects daarvoor willen betalen, respecteert men de expertise en kwaliteit van ons bedrijf en onze mensen. Omgekeerd: mensen die menen dat dit gratis kan....

Andere bedrijven komen wel gratis praten!

2Value stelt vrijblijvend en kosteloos begrotingen op, maakt integrale voorstellen op papier, en verzamelt experts om het werk te kunnen doen.

2Value biedt daarmee meteen een mooie meerwaarde aan prospects in een aanbiedingstraject:

 • omdat we flexibele zelfstandige specialisten meteen om raad en schattingen kunnen vragen
 • regionaal inzetbare specialisten kunnen aanwenden
 • impliciet 2Value interne second opinions verwerken

De klant op haar beurt heeft ook al een flinke inspanning geleverd om ingangsdocumenten op te stellen en een voorselectie te maken van mogelijke aanbieders. Veel interne afstemming gaat vaak vooraf aan een offerteverzoek.

Relaties

Offerteverzoeken komen bij ons binnen op verschillende wijze:

 1. rechtstreeks
 2. via een partner (Huidige partners, zie interne Partner:Relatie)
 3. via een associate (Huidige associates, zie interne Associate:Relatie)
 4. via een nieuwe grotere partij
 5. via een kleine zelfstandige

Rechtstreeks

In het geval van een rechstreeks verzoek doet de 2Value-constructie haar werk. 2Value zoekt passende associates en partners voor het werk en biedt als eindverantwoordelijk een enkelvoudig aanspreekpunt aan.

Via Associate

2Value heeft meer dan 200 netwerkers (experts die minimaal 1 2Value-meeting hebben bezocht) en ca. 15 associates (hvancann 09:02, 2 August 2009 (UTC))
Het aantal associates is gegroeid naar 23 in 2010. 30 in 2012.

Voordelen

Een associate kent de vertrouwde structuur van aanbieden. Hij/zij weet dat de mogelijke opdracht te groot is voor hem/haar alleen. Hem/haar is bekend dat:

 • 2Value zijn/haar capaciteitsprobleem oplost
 • 2Value zijn/haar beperkte beschikbaarheid aanvult
 • 2Value professionele projectmanagement tools en technieken gebruikt (OTAP met SVN)
 • 2Value partners voor infrastructuur, opleiding, design, interactie-ontwerp, en een internationale helpdesk kan inschakelen
 • je met 2Value de kennis en ervaring hebt om grotere opdrachtgevers te overtuigen en goed te bedienen
 • je goede afspraken hebt met collega associates (namelijk de associate overeenkomst)
 • 2Value de service namens hem/haar afdekt
 • je als kleine zelfstandige samen sterk kunt staan met 2Value
 • je maximale beschikkingsvrijheid hebt over opdrachtverloop en expertise die je zelf niet in huis hebt (het 2Value klanthouder bepaalt principe)

2Value's rol

Wat doet 2Value voor deze associate?:

 1. opdrachtgever bellen en telefonisch interviewen met als resultaat een zogenaamd recept
 2. in overleg een invulverzoek opstellen gericht aan een select gezelschap van experts (teams van ca. 2 a 4 personen, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de opdracht)
 3. beoordelen welke input van welke associate/partner op onderdelen het meest optimaal is
 4. een intern Skype-ronde om onduidelijkheden op te helderen evt. met ruggespraak naar de klant
 5. De offertetekst formuleren en scherpe kostencalculatie neerzetten

Klanthouder bepaalt

Dit principe hanteert 2Value altijd. Klanthouder bepaalt wil zeggen dat de partij die de mogelijke opdracht aanbrengt ook kan aangeven

 1. hoe hij/zij wenst dat deze wordt uitgevoerd
 2. welke rol de klanthouder zelf inhoudelijk wil spelen
 3. wie hij verder in het team wil betrekken (en wie niet)
 4. dat hij/zij informatie wil over hetgeen andere teamleden in deze aanbieding kosten
 5. welke informatie over zijn/haar deel van de opdracht intern en extern vertrouwelijk moet zijn
 6. hoeveel extra aandacht er tekstueel en qua presentatie in de 2Value aanbieding moet worden besteed. De klanthouder moet dit wel zelf initiëren/uitvoeren.

Klanthouder adviseert

De klanthouder kan niet alles bepalen, vooral daar waar de expertise van 2Value ligt.

 • Over de voorwaarden in de aanbieding
  • die overkoepelde werking hebben
  • effect op de professionaliteit van werken hebben
  • effect hebben op de complexiteit en haalbaarheid van nazorg
 • Over tariefstellingen van anderen in het team. 2Value stelt na overleg de hoogte van de aanbieding vast.

Via partner

Voor partners die de klanthouder zijn, maakt 2Value soms een uitzondering: aanbiedingen en facturen gaan letterlijk namens de beide partners naar de mogelijke opdrachtgever, waarbij de partner eindverantwoordelijk kan zijn voor het totaal. 2Value echter behoudt:

 • bewegings- en communicatievrijheid met klanten
 • zichtbaarheid in het project (naam en credits)

Voorbeeld: Flevoziekenhuis, met Stone-IT/2Value als opdrachtnemer.

Huidige partners: http://www.2Value.nl/wij-zijn-2Value/partners

Via grotere partij

Als partijen 2Value nog niet goed kennen, is er voorzichtigheid. Als 2Value meteen zichtbaar wil zijn naar klanten, denk je ho, wat gebeurt hier??! Een dergelijke reactie snappen we prima. 2Value kijkt zelf ook eerst de kat uit de boom met nieuwe relaties. Wat hier gebeurt is het volgende:

 1. 2Value heeft unieke kennis en kunde in open source websysteemontwikkeling en jarenlange ervaring in het runnen van projecten
 2. We weten dat we regie moeten kunnen voeren over op z'n minst ons deel van de projecten, zo zitten we van binnen (samen sterk door/met associates) en van buiten in elkaar
 3. We hebben een aantal ervaringen met subcontracting en onzichtbare aanbiedingen achter de rug die ons in het bedrijfsbeleid vastberaden hebben gemaakt

Bedrijfsbeleid

Het is daarom bedrijfsbeleid dat 2Value:

 1. geen onzichtbare subcontracting kan doen. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat we rechtstreeks met de eindklant onze methodiek moeten kunnen hanteren.
 2. Rechtstreeks naar klanten open communiceren over tarieven. Dat betekent voor partners die een prospect aanbrengen geen blinde marge op onze uren. Eindklanten worden ook niet blij van sales fees en marges zonder dat er meerwaarde aan toegevoegd wordt. Het is beter om als team sterk te staan. Elke partner doet waar hij/zij goed in is en levert resultaat.

Parters die een stuk voorwerk vergoed willen zien, kunnen vergoeding daarvan het best vooraf met de eindklant regelen. Is het daarvoor te laat of kan het anderszins niet: Voor partners die met 2Value willen werken, kan prima een verdienmodel worden ingericht.

Wat kunnen we voor grotere nieuwe partijen betekenen?: coöperatie richting klanten en daaruit voortvloeiend mogelijk een partnership.

Verdienmodel partners

Partners kunnen in het 2Value model een deel van de opdracht opeisen. Daar dient inzet en resultaat tegenover te staan. Denk aan:

2Value, het woord zegt het al, kan alleen meewerken aan constructies waarin elke investering door eindklanten waarde toevoegt aan de oplossing.

Via kleine zelfstandige

Vaak kloppen kleine zelfstandigen aan bij 2Value met een mogelijke opdracht die aan hen kan worden gegund. Meestal omdat een associate of netwerker hen heeft doorverwezen. Terughoudendheid zoals bij aanvragen #Via grotere partijen (zie boven) komt dan voor.

2Value trekt daarin dezelfde lijn. We kunnen voor kleine zelfstandige het volgende betekenen: associateschap en evt. coöperatie. Door formeel associate te worden, regelt de klanthouder meteen de relaties met 2Value collega's en partnerbedrijven (het partnercontract)

Tijdens een lopende opdracht of support contract

Als er tijdens een support traject / project verzoeken komen wat snel moet en/of nieuw project dan eerst de proj man laten raadplegen. Hij/zij kan besluiten of het in de planning past. Of dat het naar accountmanagement moet.

Zodra accountmanagement een commercieele afspraak heeft -> minimaal cc: aan project manager

Kernlid (developer) moet ook altijd cc:'en en notificeren aan proj man.

Contractmanager heeft er in principe niets bij te zoeken.

Hoe werkt het?

Wat doen wij met offerteverzoeken van klanten? En wat betekent deze afhandeling voor klanten?

Wat doet 2Value met offerteverzoeken?

Klanten hebben te maken met accountmanagement. Intern vindt achter de schermen een heel afstemmingsproces plaats om te komen tot een evenwichtige aanbieding die value for money representeert.

accountmanagement

De verkoopafdeling van 2Value

 1. bestudeert de aanvraag
 2. spreekt de klant met haar eigen aanvullende vragen
 3. stelt een intern recept op van het websysteem dat de klant vraagt

medewerkers

2Value's medewerkers bestaan hoofdzakelijk uit Associates. Met hen is een overeenkomst aangegaan waarin alle basisregels met betrekking tot omgang met klanten, collega's, vertrouwelijke documenten e.d. is geregeld.

De Associates van 2Value

 1. bestuderen de aanvraag
 2. stellen aanvullende vragen op


Leiding

2Value projectmanagement

1. organiseert een conference call voor betrokken associates en het accountmanagement, waarin
 • vragen aan bod komen
 • vragen worden opgesteld aan de klant
 • knopen worden doorgehakt over de onze kijk op de vraagstelling, de visie op het werk, de aanpak en de randvoorwaarden
2. 2Value contractmanagement draagt zorg voor een bevredigende afloop van het project of support voor alle partijen.

Betekenis voor klant

2Value betekent voor klanten in het offertetraject:

 1. passend aanbod dan wel alternatieve aanbieders
 2. schriftelijk commitment van kleine zelfstandigen op planning en uren
 3. enkelvoudig aanspreekpunt