Method/Visie

From 2value wiki 2
Jump to: navigation, search

2Value Visie

Onze ervaring sinds 2006 brengt visie met zich mee:

Wat we willen uitstralen
Op klanten
Hoe het best zakelijke relaties kunnen worden aangegaan
Op ons vakgebied
Wat we het best kunnen
Hoe we voor alle betrokken partijen veel kunnen betekenen
Op redelijkheid
Hoe we het best te werk kunnen gaan
Op de toekomst

We willen uitstralen

2Value is een goed bedrijf voor de expertise, bouw en support van websystemenonder websystemen verstaan we: diverse websites, webshops, en intranetten. Onder de motorkap is 2Value een innovatie; omdat je met 2Value een nieuwe moderne samenwerkingsvorm aanboort (Details).

Het best zakelijke relaties aangaan

Ons vakgebied

Klik de links om meer te lezen.

Open source: onvermijdelijke buiging van betaalde software richting open source principes. Er zijn minimaal 5 intrinsieke kenmerken van open source waar closed source van kan winnen. If you can't beat them, join them.

Implementatie: Agile methode SCRUM past vaak erg goed bij het type systemen waar wij goed in zijn.

Onderhoud en Beheer: 2Value bepaalt na overleg wat er wanneer gebeurt. En steekt daarvoor ook financieel zijn nek uit en eist zodoende haar expert rol op.

Support:Klanten en medewerkers van 2Value doen direct met elkaar zaken in het Service paneel. Geen tussenlagen, hoogstens escalatie indien nodig / gewenst.

Het best zijn we in

Veel kunnen betekenen

Redelijkheid

Intellectueel eigendom

2Value vindt dat de ideeën van klanten, van klanten moeten blijven. Evenals ingebrachte code van programmeurs, van programmeurs moet blijven. Daarin verschilt de 2Value visie van de ICT Office voorwaarden. Dat hebben tot uitdrukking gebracht in onze aanvullende voorwaarden.

Piepsysteem

In ons vakgebied is fixed price meestal onhaalbaar. Aan de andere kant van het risico-spectrum zit uurtje factuurtje. Dat laatste is ook niet redelijk. 2Value heeft het door haar ontwikkelde gulden middenweg, het Piepsysteem, in de aanvullende voorwaarden opgenomen.

Hoe we het best te werk kunnen gaan

  1. Begin met opleveren
  2. Deadline first, flex scope
  3. Kies voor open source en je bent (on)gewild ambassadeur
  4. Less is more

Begin met opleveren

Begin opleveren betekent dat je de Proof of Concept meteen baseert op het framework.

Deadline first, flex scope

Deadline first betekent een strak releaseplan waar je je aan houdt en alles dat er nieuw bij komt: ná de laatste deadline inplannen.

Kies voor open source

Niemand is ooit afgeschoten op het aangaan van jarenlange licentieverplichtingen met Microsoft, Oracle, etc. Maar iedereen die kiest voor open source . Onbekend maakt onbemind. Daarom omarmen we stap voor stap de vijf eigenschappen van open source waar closed niet van kan winnen, zodat onze ambassadeurs lof oogsten.

Less is more

Less is more betekent voor het stappenplan dat we eerst een bevindingensheet opstellen waar geprioriteerd moet worden. Als alles belangrijk is, is niets belangrijk. Met een eigen bewoordingen geformuleerde MoSCoW-methode pakken we de belangrijkste dingen het eerst en strepen we weg wat weg kan.

De toekomst

In de vorm van stellingen (discussieer erover!)

Closed source zal toegroeien naar Open Source beginselen en daarom ook de onverslaanbare kenmerken van Open Source gaan overnemen.
Het aantal zelfstandig opererende professionals in de web ICTInformation and Communications Technology zal toenemen
De kennis en kunde van open source zal in blijvende mate zijn ondergebracht bij zzp'ers; reden: cultuur.
Prijs van het organiseren van decentrale samenwerking zal dalen, omdat gereedschappen beschikbaar komen.
Verkoop via webwinkels neemt de komende decennia sterk toe
Hosting en hostingdiensten zal verder virtualiseren, flexibiliseren en nog veel meer schaalbaar worden.