Call tracking

From 2value wiki 2
(Redirected from SupportPlace)
Jump to navigation Jump to search
Language: Nederlands  • English

Subpages Servicetool

No subpages

Pagina die het werken met het 2Value calltracking systeem uitlegt voor publieke bezoekers en participanten. Het heet uw supportPlace

zie http://community.beteronlinewerken.nl/openatrium voor een algemene handleiding voor Open Atrium
zie http://help.openlucius.nl/openatrium/notebook voor een Nederlandstalige uitleg van Open Atrium

2Value werkt sinds 2010 met Open Atrium, een Drupal installatie.

Gerelateerde onderwerpen

Intern voor associates

Cooplace

Cooplace betekent voor ons "Samenwerkingsplek". Elk associate kan voor elke klant een eigen support omgeving (supportPlace geheten) opzetten. Maar tevens gebruik maken van kracht van het netwerk van allemaal support places, waar specialisten samen aan projecten voor en met klanten werken. Ook 2Value zelf is aanwezig op Cooplace. Zie Cooplace voor meer informatie.

2Value werkt sinds 2012 met Cooplace, een multisite Drupal installatie met Open Atrium.

Waarom alles in casestracker?

Waarom worden verzoeken, bevindingen en vragen uitsluitend geaccepteerd in de case tracker:

  1. Centrale communicatie & notificaties om alle projectleden (intern en extern) geïnformeerd te houden.
  2. 2Value faciliteert binnenkomende cases persoonsonafhankelijk. Waardoor altijd consistente follow up van cases zal plaatsvinden, zowel intern als extern (denk bijvoorbeeld aan verzoeken om akkoorden, verzoeken om test, input van resources, etc).
  3. Alle communicatie , documentatie en acceptaties staan instant gedocumenteerd.
  4. Follow up van cases wordt volgens standaard workflows gefaciliteerd. Dit bewerkstelligt een consistente samenwerking.
  5. Overdracht van werkzaamheden is vlot mogelijk.
  6. Bijplaatsen van personele capaciteit is vlot mogelijk.
  7. 2Value heeft haar aangeboden tarieven en voorwaarden binnen contracten afgestemd hierop.

Waarom klanten participeren? en in welke rol dat dat bij 2Value kan

2Value werkt sinds 2006 met Lucius bv met haar OpenLucius concept.

Systeem

Het Drupal gebaseerde Open Atrium is de intranet software met call tracking die het voor groepen ontwikkelaars mogelijk maakt om de ontwikkeling en ondersteuning van systemen bij te houden. Bij 2Value zit er ook een time tracking functionaliteit in om support uren richting klanten en collega's te verantwoorden.

Report

In de Place (zie begrippen Cooplace) kunt u rapporten maken inzaken de besteedde uren per deelproject.

Hoe breng ik zaken (cases) aan?

Zie Service voor uw toegangsrechten. Afhankelijk van de functie in het ontwikkel of supporttraject kunt uw route kiezen. (route voor nieuwe verzoeken)

Een verzoek formuleren staat hier beschreven: Call tracking/Text

De manier waarop een verzoek het liefst wordt ingediend: Verzoek in 1 keer goed?!

Indeling in sprints

2Value deelt haar werk in in sprints. De sprint na de laatst aangeboden sprint heet Sprint X. Het is de extra werk en extra wensen container passend bij het Piepsysteem.