SLA/Onderhoud

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to search

Gerelateerde onderwerpen

  1. Strippenkaart : summiere landingspagina
  2. FAQ/Strippenkaart : Veelgestelde vragen over strippenkaarten
  3. Associate:Strippenkaart : uitleg over interne werkwijze met strippenkaarten
  4. SLA : uitleg over service level agreements
  5. FAQ/SLA : veel gestelde vragen over de service level agreements
  6. SLA/Onderhoud: 2Value regie beheer - en onderhoud activiteiten van SLA's

Subpages SLA/Onderhoud

No subpagesNo subpages

Parent: SLA

SLA staat voor Service Level Agreement: onze onderhoud en support diensten, gereguleerd en meetbaar.

We hebben drie typen supportcontracten:

Zie details in File:SLA overzicht 2Value v4.1 HC.pdf

2Value onderhoud en beheer

Een 2Value SLA betekent voor klanten onderhoud, beheer, helpdesk en back-up. Het is een bewezen oplossing voor zorg aan uw websysteem, of dat nu een intranet- of internetsite betreft.

Eerste vragen en antwoorden

Zoals: Wat is een SLA en welke soorten zijn er? Ga dan naar de hoofdpagina voor SLA's

Onderhoud en beheer

....maken deel uit van onze vaste procedures. De scheiding tussen onderhoud en beheer leggen we bij het up to date maken en houden van de machinerie (lees: de site, de server) enerzijds en het beheer is dat alles rondom de machinerie netjes is opgeruimd.

Onderhoud

De primaire taak voor onderhoud lig bij 2Value, de primaire taak voor beheer ligt bij klanten. Primair wil overigens niet zeggen dat je er alleen voor staat.

Update versus Upgrade

Zie Migratie voor dit belangrijke verschil voor de verwachtingen over en weer, update valt wel onder SLA Onderhoud, upgrade vereist maatwerk migratie en valt niet onder SLA, maar kunnen we als project oppakken.

Gerelateerde taken: Upgrade doorvoeren

Wat doen we aan onderhoud

Actief: Aan zowel het CMS als de onderliggende LAMP stack in samenwerking met de hoster van de site:

Kritische security updates
Periodieke updates (meestal eens per kwartaal, maar hangt af van SLA afspraken)
Documentatie van systeemcomponenten en toegangen
Staging en deployment

Adviserend:

Advies over nut en noodzaak aangaande een op handen zijnde migratie gegeven de strategische en tactische plannen van klanten.

Wie bepaalt wat er moet gebeuren?

Onderhoud is voor een vaste prijs is aangeboden in de SLA Medium en Pro. 2Value bepaalt derhalve wat, wanneer, hoe en met wie het onderhoud aan het systeem plaats vindt, eventueel na overleg met klanten en derden.

In SLA Basic bepaalt de klant na advies 2Value.

SLA Basic: basis voorziening!

In SLA/Basic vindt Onderhoud als support verzoek plaats en hebben alle 2Value activiteiten een adviserend karakter.

Wat doen we aan beheer

Actief:

Het beheer van toegangen en password, voor zover 2Value daarover de controle en beschikkingsmacht heeft.
Staging en deployment omgevingen op orde houden

Adviserend:

Het beheer van toegangen en password, voor zover de klant daarover de controle en beschikkingsmacht heeft, ook richting (oud) 2Value medewerkers.