FAQ/Strippenkaart

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to search
Language: Nederlands  • English


Contents

Gerelateerde onderwerpen

 1. Strippenkaart : summiere landingspagina
 2. FAQ/Strippenkaart : Veelgestelde vragen over strippenkaarten
 3. Associate:Strippenkaart : uitleg over interne werkwijze met strippenkaarten
 4. SLA : uitleg over service level agreements
 5. FAQ/SLA : veel gestelde vragen over de service level agreements
 6. SLA/Onderhoud: 2Value regie beheer - en onderhoud activiteiten van SLA's

Dit heeft slechts informatieve waarde, indien u zich op deze informatie wilt baseren, dient de algemene voorwaarden (ALV) van 2Value te raadplegen. De ALV prevaleren boven de onderstaande teksten. U kunt geen rechten ontlenen aan onderstaande teksten.

Wat is een SLA

Service level agreement. De levering van diensten moet

Kan 2Value op een SLA worden beoordeeld?

Ja, de performance van 2Value kan worden gemeten. En dat doen we ook in ons support-systeem

Kan 2Value in een SLA op het resultaat van het systeem worden afgerekend?

Nee, een strippenkaart is op z'n best een goed georganiseerde inspanningsverplichting, waarbij vervanging van personen mogelijk is en het halen van responsetijden. Zelfs niet in de veel striktere SLA's is een resultaatverplichting mogelijk.

Wat is een strippenkaart

Wat is een strippenkaart?

Vooruit ingekochte uren. Bij 2Value is het woord strippenkaart en SLA Basic synoniem. Bij een SLA Basic strippenkaart bieden wij expertise aan op basis van een inspanningsverplichting zonder tijdsgaranties (best effort possible). Afhankelijk van uw vraag kopen klanten daarbij uren in, waarbij u zelf mag bepalen wanneer en bij wie van het uitvoerende team u vragen neer legt. Make or buy. Zie hier meer: Strippenkaart.

Wat is een "SLA Basic strippenkaart" versus een "losse" strippenkaart

Ze zijn synoniem. SLA Basic strippenkaart is de voormalige "losse" strippenkaart.

Waarom een SLA

Zekerheid van inzet en doorlooptijden, flexibiliteit in capaciteit, zorg uit handen, reactietijden.

Waarom een strippenkaart

Gestandaardiseerde inzet van een specialist, waar de hele achterban en systemen van 2Value standaard "in" zit. Tevens houdt de specialist zich aan 2Value richtlijnen, methodiek en kwaliteitseisen in zijn/haar werk.

Voor wie een SLA

Wie heeft een SLA nodig?

Iedereen die belang heeft bij zekerheid van werking van haar websysteem, veiligheid, ordelijke administratie en beheer, en zekere capaciteit voor support en uitbreidingen.

Wie moeten deze wiki pagina's, veel gestelde vragen en contracten lezen?

De lezers van deze documenten zijn vaak beslissers bij de klant, ICT'ers bij de klant (functioneel beheer) en juristen bij de klant. Aan 2Value's dienen ze als richtlijnen voor associates.

Voor wie een strippenkaart

Voor wie een strippenkaart?

Een strippenkaart maakt vaak een verplicht onderdeel uit van een SLA Medium of SLA Pro. Dus dan heeft een klant automatisch support-strippenkaarten.
2Value hanteert intern ook strippenkaarten om het onderhoud aan klantsystemen te reguleren.

Voor wie een losse strippenkaart / SLA Basic?

Opdrachtgevers waar reactietijden en zekerheid van inzet niet belangrijk zijn. Ook over de monitoring van het systeem, beheer en onderhoud wordt zelf de regie gevoerd.

TAAK-Hoe werkt: de taakverdeling

Hoe is de meldingsprocedure geregeld? Zijn deze realtime?

Dat gaat per e-mail rechtstreeks tussen klant en uitvoerende associate. Mailverkeer komt terecht in de Call tracking tool. Een Basic SLA heeft zeer beperkte zekerheden voor klanten.

Dat is anders bij een servicecontract (SLA) Een SLA Medium of SLA Pro is duurder voor de klant want bewerkelijker voor 2Value: 1ste, 2de, 3de lijns, respons- en oplostijden e.d.

Bij geen tijd of niet beschikbaar van de ontwikkelaar, zorgt 2Value voor een alternatief ?

Als klanten een SLA Medium of SLA Pro afsluiten (vanaf EUR 1200,00 per jaar, prijspeil 2012) dan spant 2Value zich in volgens de SLA beschikbaarheid en inzetbaarheid. Met een strippenkaart op SLA Basic doen we in geval van nood wat we kunnen, zonder garanties ("best effort").

Hoe ga je te werk bij verzoeken aan meerdere experts

Als je een verzoek aan meerdere mensen hebt, kun je

1. dat het best aan 1 iemand sturen, deze ene pakt de call op.
2. Om je kans op reactiesnelheid te vergroten: stuur gerust aan alle drie tegelijk een notification. 1 van de 3 pakt het verzoek verder op (stemt men zelf onderling kort af / iemand eist hem eenzijdig op als het direct opgelost kan worden).

Mijn website ligt eruit, komt dat omdat we een factuur niet hebben betaald?

Als ik nog niet heb betaald, doen jullie dan niets, als mijn website eruit ligt?

In geval van calamiteiten bij vaste klanten steken we uiteraard direct de helpende hand toe en vertrouwen op verrekening achteraf. Bij nieuwe relaties is het inderdaad zo dat we als stelregel eerst betaling tegemoet willen zien. Dat kan direct via de webshop en van een aanschaf krijgen wij ook vrijwel direct bericht per e-mail.

ROL-Hoe werkt: de rolverdeling

Hoe krijgen we meerdere experts in plaats van één individu

Laat nieuwelingen taken uitvoeren. 2Value stelt voor overdracht-sessies te beperken. Omdat dat meteen 6 keer strippen van een uur vergt. Bovendien wat je hoort blijft veel minder "hangen" dan wat je doet.
Onze projectbegeleider is voor nieuwelingen ter beschikking voor toelichting en eventueel aanvullen van de call tracking in uw supportPlace.

Kan de klant ons ook direct benaderen?

...of gaat dat altijd in eerste instantie via de eerstelijns en communiceert deze functionaris dan weer met (één van) ons (tweedelijns)?
Ja en Nee: Ja, een klant kan je direct benaderen, 2Value is een verbond van ondernemers die zelf goed hun boontjes kunnen doppen. SLA basic is een strippenkaart zonder beschikbaarheids-, reactietijden of oplostijden-verplichting. Nee, er zit niemand meer tussen. Je bent zelf de eerste en tweede lijn. Heb je behoefte aan ruggespraak, gebruik de interne communicatiekanalen. En handel naar de richtlijnen van het Betalingsproces

Hoe bewaken jullie overschrijding van het budget op een strippenkaart?

2Value heeft als stelregel dat de uitvoerende dient te controleren of er voldoende saldo op de strippenkaart staat om het werk uit voeren.

Kan ik direct skype contact hebben?

...met de specialist die voor me aan het werk is?
We werken inderdaad intern met skype, en het is een prima aanbod dat u stand-by zit voor vragen. Andersom is dat een stuk lastiger: een strippenkaart kan "geen agenda-breker" zijn van onze specialisten. Dat wil zeggen: er zal in onderling overleg goede afspraken gemaakt moeten worden wanneer het skypen schikt zodra u het initiatief neemt. Nogmaals andersom (van specialist richting u): perfect!

Voor support met snelle reactietijden, Started en Delivered-tijden (na inschieten van calls door klant) hebben we SLA Medium en Pro.

SYSTEEM-Hoe werkt: het systeem

Krijgt de klant verbruikte uren zomaar achteraf te horen?

Nee, dat ligt veel subtieler. Vaak wordt vooraf aangegeven wat de kosten in tijd ongeveer zullen worden. Dat is geen garantie. Standaard werkt 2Value volgens het piepsysteem: we waarschuwen zodra we weten dat we iets niet kunnen halen.

Hoe kan de klant bepalen wat wel en niet gebeurt?

De klant accordeert liefst de inspanning expliciet, zodat de SLA medewerker toestemming heeft om het werk uit te voeren. In urgente gevallen kan dit niet altijd het geval zijn.

Moet een specialist voor elk wissewasje toestemming vragen?

Nee, een klant kan vaststellen dat werk met een tijdsduur onder een bepaald aantal uur (bijvoorbeeld 1.5 uur) standaard bij een verzoek uitgevoerd mag worden. Dat moet expliciet schriftelijk zijn overeen gekomen.
Schatting boven de 8 uur moet de dienstdoende SLA medewerker altijd eerst intern terugkoppelen met de SLA manager, ook al is de klant akkoord. Kwaliteitsborging.

Heeft de klant ook toegang tot Calltracking systeem?

Ja, dat kan worden geregeld, zie Service. Per rol liefst maximaal 1 klantcontact (client en/of client participant).

Hoe werkt het goedkeuren van uren besteding

Meestal vooraf, soms achteraf. Hoe het normaal gaat is dat de specialist die een aanvraag (call ) afhandelt met de klant afspreekt hoeveel tijd er voor een oplossing nodig is. Hij/zij boekt de werkelijk gemaakte tijd in minuten en is gehouden te "piepen" volgens ons Piepsysteem (Piepsysteem) als er zich iets voor doet dat niet in de verwachting lag.

Wie stemt afspraken af met klanten?

Er is zoveel mogelijk direct contact tussen specialist (eigen ondernemer) en klant. Dat werkt snel en prettig met ondernemers en zeker en flexibel (door 2Value).

Wie bepaalt of een taak goed is afgerond?

De klant wordt altijd gelegenheid gegeven de call geopend te laten. Ook nadat 2value meent dat is opgelost. De status zetten we pas op closed als we positief bericht krijgen of een paar weken niets meer vernemen, nadat wij de zaak hebben opgelost (status = delivered) en dat gerapporteerd. Zie onze veelgestelde vragen over dit onderwerp en andere handige links.

Wanneer moet ik een call op Closed en wanneer op Delivered zetten?

De strippenkaart was leeg, we hadden net een nieuwe betaald en toen duurde het nog lang....

Dat kan. Als een strippenkaart leeg is, kunnen associates niets voor de klant doen. Vervolgens zullen wij verzoeken om een nieuwe kaart aan te schaffen. We controleren echter niet dagelijks of betaling via de bank binnen komen. Van de webshop krijgen we een signaaltje per email en dan hogen we meteen de urenbudgetten op.

Wie krijgt de kwartaalrapportage

Kwartalen zijn bij 2Value ingedeeld in weekperioden. Per willekeurige periode kan rapportage worden opgemaakt (een dag als minimum). Minimaal één persoon van de klantorganisatie krijgt toegang tot de doe-het-zelf rapportagetool.

Wanneer

Wanneer moet ik welke variant van de SLA hebben?

De SLA Basic is een eenvoudigere variant op basis van inspanningsverplichting, bedoeld voor het kleinere budget: de uitvoerende is 1 t/m 3de lijns en "it's done when it's done", geen garanties anders dan netjes reageren binnen de gestelde termijn. 2Value zorgt er wel voor dat de associate een minimale hoeveelheid gegevens ten behoeve van archivering en evt. overdracht documenteert, ook bij de SLA Basic. Denk aan NAW-gegevens, URL's en tecnische karaktistieken. Aan dit summier type bijhouding van de SLA Basic kan de klant geen rechten ontlenen.

Hoe gaat de aanschaf van een nieuwe strippenkaart in zijn werk?

Bij vaste klanten: Het is voldoende dat de klant schriftelijk (per email of comment in supportPlace) bevestigt een nieuwe strippenkaart te willen.

Een door 2Value aan u vooruit te factureren strippenkaart kan worden bevestigd per email, skype of direct tweet, etc. mits schriftelijk aan (één van) de associate(s) die voor u aan het werk is/zijn. Vervolgens seint de associate in kwestie 2Value en stuurt 2Value u een factuur. Zodra de factuur is betaald wordt het saldo op de kaart opgehoogd. Pas daarna kan de 2Value en haar associates werk op deze kaart oppakken.

Klanten in tijdnood kunnen ook direct een strippenkaart aanschaffen via de webshop. Dan krijgt u bij de bestelling meteen een factuur op naam.

Hoe lang is is een strippenkaart geldig?

In SLA Medium of Pro opgenomen strippenkaarten zijn blijvend geldig zolang het contract wordt verlengd. Na afloop van een SLA contract gelden de voorwaarden van de SLA Basic.
Alleen bij een SLA/Basic is een strippenkaart één jaar geldig.

http://www.2value.nl/nl/faq/hoe-lang-een-strippenkaart-geldig

Kosten

In welke tijdseenheden wordt gerekend?

Soms 20 minuten, soms 60 minuten of is een strip direct een uur ? Een strip is een netto uur. Tijd wordt geschreven in minuten. Zie hier wat de voorwaarden zijn waaronder associates van 2Value tijd kunnen claimen. De minimaal benodigde tijd van een call is naar schatting een kwartier. De call moet namelijk hoe dan ook goed worden afgehandeld, gecommuniceerd en geadministreerd.

Hoe is de verhouding strip en uren?

Een strip is één uur en wordt afgeboekt op hele minuten afgerond.

Is een uurprijs van een strippenkaart niet veel te hoog?

Onze uurprijzen zijn sinds 2006 (!) niet verhoogd. Dat hopen we te kunnen blijven volhouden. De uurprijzen betreft de netto tijd van een specialist. De rest zit in het uurtarief. Het dus maar net waarmee je vergelijkt.

Veel SLA Basic strippenkaart genieten bij veel cases een reactietijd die passen bij een SLA contract Medium of Pro. Dat zou je ook als waardevol kunnen zien.

Een team weet veel meer dan één iemand alleen. En de interne collegiale correctie op werkwijze en schattingen werkt goed. Collega's kijken over je schouder mee. Iemand die teveel schat, weet vaak niet van de hoed en de rand. Ons chatkanaal biedt dan uitkomst: peer review voordat een schatting wordt afgegeven. Kun je dat effect in tarief uitdrukken?

We zorgen voor flexibilteit, zekerheid en schaalbaarheid voor onze klanten. De meerwaarde van 2Value komt in de uurprijs tot uitdrukking.

Wij denken derhalve dat we elke euro meer dan waard zijn.

Wat zit er allemaal in het uurtarief?!

Het centrale registratiesysteem, de case afhandeling, staging van systemen, de beschikbaarheid van het team... het zit er allemaal "in". Het interne management, eerste selectie van experts, contract verantwoording, continu rapportage, beschikbaarheid van de helpdesk, het pro-actief reageren op exploits, etc.

De uurprijzen van losse zelfstandigen liggen veel lager, wat ga je daar aan doen 2Value?

Op zoek gaan naar een partner met een andere tariefstelling kunnen wij nooit voorkomen. Zelfstandigen zonder referentiekader, team en organisatie, richtlijnen, verplichte training, centrale opslag, service systeem zijn goedkoper. Maar de prijs die je betaalt is uren*tarief. En de uurprijs is niet voor niets lager.

Wij werken als team effectief en berekenen alleen de minuten die een case daadwerkelijk vooruit helpt.

Wat doen we daar mee?

2Value zou graag met klanten van gedachten wisselen over hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Maar het uurtarief van 2Value kunnen we niet verlagen, dat is gestandaardiseerd en scherp gegeven wat er allemaal in zit. Wel is het mogelijk dat je een bulkorting krijgt bij inkoop vooraf van een vaste hoeveelheid per jaar. Maar dat begint bij ca. 200 uur per jaar en dan is er vaak ook sprake van een SLA.

Volgens mij heb ik nu twee keer voor een strippenkaart van 10 uur betaald. Hoe zit dit?

Het klopt vaak dat je in één jaar soms meerdere strippenkaarten aanschaft. Zodra er is betaald wordt het saldo opgehoogd in de supportPlace. En op basis van verzoeken van de klant zelf, wordt 'na akkoord mbt de tijdsbesteding door associate de kaart geleidelijk afgeschreven. Dat gebeurt doordat de associate(s) in kwestie hun feitelijk gewerkte tijd klokken en boeken. Totdat het saldo laag staat en er een nieuwe kaart dient te worden aangeschaft.

Dat proces is door de klant zelf te volgen in de eigen supportPlace.

Wat gaat in tijd af van de strippenkaart?

Een strippenkaart staat voor netto uren van een SLA medewerker. Betracht ook de extra's die besloten liggen in het uurtarief.

Alle handelingen die direct of indirect verbonden zijn aan het aannemen, het registreren, analyseren, communiceren, doorzetten, verduidelijken, bedenken, oplossen, doorvragen, administreren van een verzoek, vragen beantwoorden over rapportages, oplossingen, derden raadplegen / informeren e.d.
Maar nu komt het: alleen alle handelingen die erop zijn gericht om resultaat te behalen.

Per hoeveel tijd gaat dat

Een minimum van een minuut tot max. de resterende tijd op strippenkaarten.

Wat gaat er niet van de strippenkaart

Géén afschrijving voor:

1. Verkoopinspanning (nieuwe strippenkaarten)
2. Het interne management, projectleiding,
3. Dwalingen die de oplossing of het analyseren van het probleem niet verder helpen
4. Verdwaald handelen: soms zoekt iemand langdurig op de verkeerde plek.
5. Contract verantwoording, onderhoud aan het support-systeem


Kunnen 3 websites van één klant op één strippenkaart

...of is dat niet de bedoeling en is er per website een strippenkaart gekoppeld?

Als de drie URLs 1 framework installatie betreffen (multisite, single install), dan kan het per klant worden ingeregeld. Maar zodra er andere technische bijhoudingen per installatie moeten plaatsvinden is de overhead te groot om op 1 strippenkaart meerdere sites te bedienen. Denk aan de overdracht en documentatie. De volgende richtlijn is van toepassing:

 • 2 verschillende sites, minimaal 2 strippenkaarten
 • 3 verschillende sites, minimaal 2 strippenkaarten
 • 4 verschillende sites, minimaal 3 strippenkaarten
 • 5 verschillende sites, minimaal 3 strippenkaarten
 • 6 verschillende sites, minimaal 4 strippenkaarten
 • 7 verschillende sites, minimaal 4 strippenkaarten

Lumpsum of vast budget

Een lumpsum of vast budget is voor sommige opdrachtgevers prettiger werken.

a. Er kan een vaste hoeveelheid uren worden ingekocht
b. Intern kan met een duidelijk verzoek een inkoopopdracht worden aangemaakt.

Immers er hoeft niet telkens communicatie over en weer voor akkoord besteding uren. In ruil voor vrijheid van handelen met de lumpsum krijgt 2Value verantwoordelijkheid erbij: het moet in principe afdoende zijn. Per kwartaal of half jaar vindt een korte evaluatie plaats van de hoogte van de lumpsum.

Wat is een taakstellend budget

Best effort and best fit. In goed nederlands: we doen ons best om zo goed mogelijk aan de wensen te voldoen in maximaal de gebudgetteerde tijd.

Wanneer geldt een taakstellend budget?

Zowel op strippenkaart als ook op projecten. Bij projecten moeten we piepen. In geval van een taakstellend budget op strippenkaarten hoeft dat niet. Het gaat bij strippenkaarten over kleinere hoeveelheden uren (van 10 uur tot 40 uur).

Hoe kan ik bijsturen op taakstellend budget?

Mocht je tussentijds willen bijstellen dan kan dat. Bijvoorbeeld door na bijvoorbeeld 6 uur werk te zeggen dat

Voorbeeld 1: het wel goed is zo ("stoppen maar, we sparen 4 uur op voor ander werk in de toekomst") of
Voorbeeld 2: wat je in de resterende tijd (4u) anders wilt hebben gedaan. De associate geeft aan of dat kan.

Zie verder het Piepsysteem en de veelgestelde vragen over het Piepsysteem.

Lumpsum of vast budget?

Zie Strippenkaart#Lumpsum_of_vast_budget

Wat is een lumpsum?

Een vast urenbudget dat 2Value per maand of kwartaal krijgt om supportvragen op te lossen.

Wanneer moet ik een nieuwe strippenkaart kopen?

Als het urensaldo te laag is om er werk op uit te voeren. De associate die voor de klant gaat werken, maakt de klant daarop opmerkzaam.

Wat gebeurt er met het restant uren

Is het echt alleen mogelijk om een hele strippenkaart t.w.v. €1000,- aan te schaffen?

Het is best veel geld om in een keer 'kwijt' te zijn. Kunnen jullie niet gewoon achteraf factureren?

We hebben voor support inderdaad een prepaid service. We kunnen niet anders, omdat we met getrainde zelfstandigen werken in onze richtlijnen en methoden en een vast model afrekensysteem hebben. Bij gratie van het systeem kun je in no time een willekeurige specialist aan een klus verbinden. Dat is onze klanten ook wat waard.

Juridisch

Wat is een strippenkaart contractueel gezien eigenlijk?

Een strippenkaart staat gelijk aan SLA Basic

Hebben we een verbintenis met 2Value?

Het project wordt gefactureerd door 2Value, maar de operationele dienstverlening en administratie wordt uitgevoerd door de associates. Hoe zit dat precies?

Symboliek: bus, buschauffeur en kiosk

Vergelijk de rol van 2Value met de kiosk die de strippenkaart verkoopt. Je hebt echter je eigen chauffeur(s) en daarmee moet je het doen in geval van een SLA Basic strippenkaart. De verbintenis met 2Value is een puur administratieve; inhoudelijk garandeert de associate ons beide (de klant en 2Value) zijn beschikbaarheid (met mate) en zijn kennisonderhoud (zonder aanspraak door de klant doet hij / zij dat van een strippenkaart per jaar) . Wij faciliteren voor de klant het proces, de documentatie van het verkeer en zakelijke ordelijkheid (het Associate contract), zodat de klant en de associate zich kunnen concentreren op de inhoud, waarvoor 2Value zelfs bij een SLA Basic strippenkaart beperkte aansprakelijkheid kan accepteren. Dat is uitgebreider het geval, indien u een SLA Medium of Pro neemt.
Hoe zorgt de buschauffeur voor betalende reizigers?

Stel een klant wil verder reizen dan zijn lege strippenkaart lang is. De klant wordt gevraagd bij de kiosk een nieuwe kaart te kopen. Of de chauffeur verkoopt een strippenkaart in de bus (helpt met de webshop).

Is er een strippenkaart overeenkomst of contract?

Ja, deze is onderdeel van de SLA overeenkomst. De klant verklaart zich met de voorwaarden vooraf akkoord bij de aankoop. Het contract / de overeenkomst ontvangt de klant bij de aanbieding. 2Value treedt op namens de associates die als uitvoerenden bij de SLA's zijn betrokken. Dat mandaat is geregeld in de associate overeenkomst.

De definitie van een jaar is "12 maanden" en niet een "kalenderjaar" neem ik aan ?

Dat is juist. Als een strippenkaart wordt aangeschaft op 1 september, dan is deze geldig tot en met 31 augustus van het volgende jaar.

Wat is de garantieperiode van opgeleverd werk?

Een SLA is een goed georganiseerde en gedocumenteerde inspanningsverplichting met meetbare kwaliteitskenmerken. Alle op 2Value SLA werkende technici zijn via 2Value verzekerd voor beroeps- (!) en bedrijfsaansprakelijkheid.

Staat 2Value garant dat aanvallen op onze site worden afgeweerd?

Actieve scan van alle exploits is niet in onze strippenkaart dienstverlening opgenomen. Er zijn namelijk vaak duizenden extensies per open source framework, die elk meerdere releases per jaar hebben. Garant staan betekent dat we een resultaatverplichting aan zouden gaan, en dat kunnen we niet doen in een SLA (lees meer).

Het is onbegonnen werk en onmogelijk om te garanderen dat daar niets fout mee gaat, omdat bepaalde combinaties van componenten ook onveiliger kunnen zijn dan op zichzelf staand.

We kunnen wel de kans flink vergroten dat we een onveilige situatie opsporen en deze op maat (passend bij geïnstalleerde extensies) actief melden aan de klant, inclusief hapklare oplossing die wij kunnen leveren. Dat doen we met onze interne Associate:Strippenkaart richtlijnen.

Wat is de definitie van "een jaar" geldigheid van een strippenkaart?

Een jaar is 12 maanden vanaf de ingangsdatum. Als je per 1 sept wilt beginnen dan is een strippenkaart geldig tot en met 31 aug volgend jaar. 2Value komt altijd met voorstellen voor een nuttige afronding van een strippenkaart tegen het einde van de looptijd.

Wat als een klant niet tevreden is over de uitvoering?

2Value wil zich best inspannen om een vervanger te zoeken als de uitvoerende niet meer kan functioneren of slecht functioneert (alleen wanneer hij/zij normaal zakelijk niet (meer) vertoont: netjes terugbellen, mail beantwoorden, tijd rapporteren, ed). Uiteraard dient 2Value als team de Service levels te halen.