Changemanagement

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to searchDat is doorgaans conderdeel van een SLA contract invulling. Het doel van deze pagina is een beknopt overzicht te bieden.

Deze pagina beantwoordt de vraag hoe 2Value werkwijze is bij het doorvoeren van wijzigingen en hoe wij deze vorm geven bij klanten.

Abakening

Ervan uitgaande dat de vraag is beperkt tot veranderingen rondom nieuwe web systemen

Kort

Onze veranderingsmanagement is gebaseerd op [ITIL], en heeft een praktische invulling in SLA contracten, on-line casestracking en monitoren van blogs en nieuws op het web die van directe invloed kunnen op de installatie voor klanten.

We hebben voor een aantal grotere klanten SLA contracten met reactietijden: in 2011 al Amarant te Tilburg, GMK Politie Noord-Brabant ZO, IBG Makelaars groep, Beurtvaartadres en een grote charitarieve instelling te Amsterdam (wiens naam niet kan worden genoemd) en tegen de 20 SLA basic klanten (strippenkaart-klanten, support na veranderingen op afroep).

Medium

We leggen meestal een verantwoordelijkheidsknip tussen applicatie enerzijds en software en hardware infra die eronder ligt anderzijds. We zijn wel vaak de organiserende partij van de hele stack (tenzij er intern wordt gehost). Maar uiteindelijk kiest de klant ook bij externe hosting voor de hoster, wij zorgen dat we de linking pin zijn die bij veranderingen het proces op gang houden en dat afspraken in SLA's vastgelegd zo goed mogelijk worden gehaald.

We hebben zoveel mogelijk single point of definition: d.w.z. wijzigingsverzoeken uit de klant-organisatie, zoveel mogelijk via een vaste functionaris die filtert en bundelt. We werken bovendien met position contracts. Deze contracten verzekeren collega's en klanten dat functionarissen volgens standaarden en richtlijnen binnen 2Value taken tot een goed einde brengen. Ook veranderingstaken.

Wijzigingen van buitenaf: Daar dient een Onderhoudscontract voor en incidenten management (support) van Critical priorities (Voorbeeld: website op zwart / gehackt )

Wijzigingen van binnen uit

Onderhoud

De minder heikele verzoeken worden meegenomen in het reguliere onderhoud.

Support

op strippenkaarten binnen een SLA handelt een expert de verzoeken zelfstandig af in overleg met de aanvrager.

Nieuwe wensen

Alles meer dan een dag werk beschouwen we als een grote wijziging en leggen we voor aan de functioneel beheerder van het systeem.

Wijzigingsverzoeken en alle administratie lopen via een extranet support plek (Voor zelfstandige experts, zie Cooplace voor de mogelijkheden om ook jouw klanten goed te bedienen met collega=specialisten op de achterhand.)

Lang

Niet hier. Veranderingsmanagement is onderwerp van de invulling van de bijlagen van een SLA. In overleg met klanten wordt op maat de situatie aangepast aan onze support- en projectmachinerie voor alle klanten, zodat schaalvoordeel wordt gecombineerd met maatwerk per klant.