PCON/Sales/CRM gegevens opgenomen

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to search


Language: Nederlands

Parent: PCON/Sales

In dit 2Value Position contract (PCON, wat is dit?) "PCON/Sales/CRM gegevens opgenomen" wordt iets nieuws gemaakt.

This PCON's OUTPUT:
Prospect in CRM aanwezig

Roles

Main role

Projectbegeleider <- de hoofdrol in deze PCON.

Resource role(s)

AM

Goal

De relatiegegevens van een prospect in Atrium CRM opgenomen.

Preparation

Voorwerk dat gedaan moet worden om te kunnen starten met dit position contract
Verzamel de gegevens van de persoon en organisatie in kwestie die tot ons zijn gekomen per e-mail, bijlagen, etc, aangevuld met emailadressen zelf en evt. naspeurwerk op de site.

INPUT

Hier wordt de input en de resources van dit position contract beschreven, zoveel mogeljk met links naar andere bronnen die dat resultaat leveren (indien voorhanden) en/of voorbeelden.

relatiegegevens

PROCESS

Stapsgewijs omschrijven wat er moet gebeuren en door wie.

Aanmaak relatiegegevens

  1. Voer de Atrium CRM gegeven in.
  2. Evt.: Notify AM nadat je hebt ge-saved per skype (maar maak daar geen werk van)

OUTPUT


Prospect in CRM aanwezig


Verwante zaken voor PCON PCON/Sales/CRM gegevens opgenomen Verwante PCON:
PCON/Expert/CRM gegevens gesynced