FAQ/Functions

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to search

Zie ook Functions

Hoe kan ik zien wie welke functie in een project heeft?

In de memberslist ziet u bijvoorbeeld de Function 'Projectbegeleider' of 'Developer' gemeld bij één of meer van de teamleden.