Functions

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to search


Zie ook FAQ/Functions

Functions zijn functiebenamingen van een persoon.

Waarom hebben we functions?

Zodat er meerdere manier zijn en bewoordingen om te omschrijving welk rol iemand speelt in een project of een groep.

Rol(e) versus Functie (Function)

Het oogt als synoniem, maar bij 2Value zit er een belangrijk verschil: Functions hebben een meer op 1 relatie met Roles.

Voorbeeld Functions -> Roles
Webdeveloper -> Developer
Developer -> Developer
Programmeur -> Developer

Waar komen Functions voor?

Functions komen het meest prominent voor in de Servicetool omdat daar in passende herkenbare bewoordingen het takenpakket van teamlid moet worden omschreven.


Hierarchie

Functions kunnen elkaar bevatten. Voorbeeld: Functioneel tester valt onder de bredere benaming Tester. Hoe specifiek je bent hangt van de inrichting van elk afzonderlijk project af.