Disclaimer

From 2value wiki 2
Jump to navigation Jump to search

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die 2Value verricht. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. 2Value is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft 2Value geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.


Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij 2Value. Onder 2Value verstaan wij hier 2Value bnv of één van haar aangesloten associate-bedrijven.


Op onze leveringen zijn van toepassing de File:Fenit.pdf en File:Specifieke Voorwaarden 2Value bv v1.2 HC.pdf.