FAQ/Support

From 2value wiki 2
(Redirected from FAQ:Support)
Jump to navigation Jump to search

Waarden die voorkomen

urg
* urg
* urg
* _Onbekend

Contractvormen

Heeft u een SLA? Heeft u een losse strippenkaart

Autorisatie

Staat u vermeld als de contactpersoon voor de strippenkaart namens uw organisatie?

Zo niet, dan zullen wij altijd het mandaat moeten checken alvorens tot actie over te kunnen gaan.


Situaties

1. site doet niks meer

In zeer veel gevallen ligt het probleem bij de hosting. Heeft u hen rechtstreeks benaderd?

Bent u onze contactpersoon voor de support aan deze klant? Zo ja: Schiet dit verzoek via een call in, in ons supportsysteem via support@2Value.nl of bel het support telefoonnummer 023 5440045.

2. site doet het een stuk slechter of ziet er een stuk slechter uit

Bent u onze contactpersoon voor de support aan deze klant? Zo ja: Schiet dit verzoek via een call in, in ons supportsysteem via support@2Value.nl of bel het support telefoonnummer 023 5440045.

3. Kleine aanpassing van de site

Bent u onze contactpersoon voor de support aan deze klant? Zo ja: Schiet dit verzoek via een call in, in ons supportsysteem via support@2Value.nl of bel het support telefoonnummer 023 5440045.

4. Ik wil wat hebben dat op de site staat

Liefst bent u daarin meteen zo specifiek mogelijk. Kunt u een link sturen? Of bijvoorbeeld aangeven in welke resolutie een foto moet zijn? Of in welk formaat een bestaand moet zijn?

Bron bestanden van de site die wij gedurende onze projecten voor u hebben gemaakt en verzameld zijn te leveren. We vragen wel tijdig met dergelijke verzoeken te komen, omdat website productie vaak met meerdere specialisten plaats vindt. We moeten achterhalen waar het gegeven staat. En vervolgens bevestigd krijgen dat het geleverde is wat u wenst.

Bent u onze contactpersoon voor de support aan deze klant? Zo ja: Schiet dit verzoek via een call in, in ons supportsysteem via support@2Value.nl of bel het support telefoonnummer 023 5440045.

5. Ik wil dat iemand erbij kan
"Even iemand erbij laten" is in geval van een systeem dat met versie beheer wordt ondersteund, niet direct mogelijk. In geval van content is dat wel vaak het geval omdat we met een Content Management Systeem werken. In geval van functionaliteit uitbreiden of veranderen ligt het anders. We werken in een OTAP cyclus met SVN. Alleen gecertificeerde technici kunnen de benodigde tools bedienen. Omte voorkomen dat de site een rommeltje wordt waarvan niemand meer weet wie weat heeft gedaan en erger: de site gaat plat of stuk door ingrepen van derden. Juist daarom heeft 2Value een support systeem in het leven geroepen.

6. Ik wil dat iemand anders iets krijgt

Bent u onze contactpersoon voor de support aan deze klant? Zo ja: Schiet dit verzoek via een call in, in ons supportsysteem via support@2Value.nl of bel het support telefoonnummer 023 5440045.

Ben u niet de contactpersoon van deze SLA of strippenkaart:

  • Zend uw call in via de contactpersoon in kwestie
  • Zorg dat de klantorganisatie u formeel (per email) aanstelt als de enige contactpersoon namens de organisatie

7. Ik wil wat nieuws / anders met de site

Bel 023-5219693 of mail naar info@2Value.nl dan helpt 2Value u zo goed mogelijk de juiste inkoop beslissingen te maken.

8. Ik heb erge haast met een verzoek dat buiten de SLA valt en/of ik ben niet de contactpersoon van de SLA

Breng uw verzoek uit via onze contactpersonen van de SLA of strippenkaart. De bereikbaarheidsgegevens staan vermeld in de bijlage van het SLA contract en kunnen worden opgevraagd via support@2Value.nl

Veel voorkomende vragen

Hoe kunt u zich zich tot 2Value en/of partners wenden met de volgende vragen:

Hij doet het niet

Doet alles het niet, of speciale onderdelen van de site? urg

De site ligt er geheel uit

Doet een andere site het wel, bijvoorbeeld nu.nl? urg

Hij is traag

In vergelijking met wat? We hebben meer gegevens nodig.

Het is niet mooi meer

Er moet even iets bij op de site, haastklus

"Even iets bij" is in geval van een systeem dat met versie beheer wordt ondersteund, niet altijd mogelijk. In geval van content is dat wel vaak het geval omdat we met een Content Management Systeem werken. In We werken in een OTAP cyclus met SVN. Alleen gecertificeerde technici kunnen de benodigde tools bedienen. Omte voorkomen dat de site een rommeltje wordt waarvan niemand meer weet wie weat heeft gedaan en erger: de site gaat plat of stuk door ingrepen van derden. Juist daarom heeft 2Value een support systeem in het leven geroepen.

Het werkt niet logisch

Er staan verouderde gegevens op

De plaatjes moet anders, groter, kleiner

Iemand heeft iets veranderd

Een collega kan er niet in

Het is beloofd, waarom zie ik het niet

Kun je een andere leverancier even toegang geven tot de site?

We beschouwen elke opdrachtgever

Er is een update van de software, wil je die erop zetten?

  • Igv SLA: heeft

Ik wil morgenochtend graag dat hebben

Emails uit het systeem komen niet aan

Ik heb de testomgeving gezien en dat moet toch echt anders, namelijk...

Mijn excel doet het niet meer, en jullie hebben gisteren de site geupload

Oorzaak gevolg niet helder, lijkt erop dat het niets met onze actie te maken heeft.

Mijn versie van excel werkt niet meer, jullie zijn van de automatisering toch

Ja, ik heb hier een component geinstalleerd, maar dat systeem van jullie is ook niks zeg, het wil niet werken