FAQ/Role/Instructeur supportPlace

From 2value wiki 2
Revision as of 03:56, 10 April 2013 by 2value>Interwiki linking script (moved FAQ/Role/Instructeur Servicetool to FAQ/Role/Instructeur supportPlace: Text replace - "Servicetool" to "supportPlace")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Waar gaat de opleiding over en hoe lang duurt deze?

De opleiding kan in een week zijn afgerond. Het zijn 5 instructiemomenten met opdrachten. Opdrachten worden in het bijzijn van onze trainer gemaakt zodat we kunnen bijsturen en vragen kunnen beantwoorden.

Wanneer staat de training gepland? Zijn het 5 dagen achter elkaar? Hoe lang duurt een dag?

Lokatie: Heemstede, tijdstip medio/eind november 2011. Meer info volgt.

Wie zal ik gaan onderwijzen na afloop van de opleiding?

Het zijn onze klanten en onze zzp'ers/medewerkers (associates). Het onderwijzen en instrueren gebeurt op afstand per telefoon en Skype. Bij bewezen geschiktheid is huis-/ kantoorbezoek van bovendgenoemde doelgroep ook mogelijk.

Hoeveel uur per week zal ik kunnen werken?

Dat hangt af van de vraag naar ondersteuning, de verkoop van instructie in projecten en onze opleidingsplannen. Van een paar uur per week tot een volledige dag in de week.

Hoe komen de opdrachten uiteindelijk naar me toe?

In de eerste instantie vanuit 2Value. Later eventueel direct vanuit klanten en associates, maar op initiatief van 2Value.

Hoe lang zullen de trainingsmomenten zijn?

Dat verschilt. Er zullen verschillende soorten trainingverzoeken zijn. Dit varieert van een complete introductie tot het systeem aan iemand die hier nog onbekend mee is tot korte, doelgerichte vragen vanuit de onze klanten of onze eigen mensen, die per telefoon, Skype of mail beantwoord zullen worden. Houd hier rekening mee m.b.t. de urenfacturatie. Tijdens de training zal dieper worden ingegaan over het onderscheid in trainingsbehoefte en hoe hier mee om te gaan.

Wat voor reactietijd wordt er van mij verwacht?

Dit hangt van het trainingsverzoek af. Er zullen voornamelijk verzoeken zijn die op korte termijn vervuld moeten worden, maar die je zelf kunt inplannen met de verzoeker. Uiteraard dienen alle verzoeken zo snel mogelijk behandeld te worden, maar wel op een realistische basis. Spoedeisende gevallen zullen apart worden aangekondigd en hier zullen vooraf duidelijke afspraken over worden gemaakt.

Wat voor vergoeding biedt 2Value?

Dit hangt af van leeftijd, ervaring, niveau van de instructeur. De indicatie is om uit te gaan van een vergelijkbaar salaris teruggerekend vanaf 2000 euro per maand. Het is echter alleen op uurbasis te declareren; geen vakantiegelden, pensioen, etc. Werken via een uitzendbureau behoort bij de opties, maar die kosten moeten worden gedeeld. Als zelfstandige werken verdient beter.

Bovenstaand indicatietarief is geen gegeven. Onderhandeling over het indicatietarief geschiedt op basis van de toegevoegde waarde van de instructrice. Hier is ruimte voor in het sollicitatiegesprek.

Ik wil graag wat meer informatie over de vergoeding

Aangezien dit een nieuw project is voor 2Value is deze informatie niet beschikbaar. 2Value is op zoek naar iemand die dit als uitdaging ziet en niet in de eerste instantie afhankelijk is van het inkomen dat uit deze functie voortkomt. Bovenstaande indicatie zal passend zijn voor de te verrichten werkzaamheden.

Wat factureer je en wat niet?

Je houdt je minuten bij per klant per opdracht. Hier zijn echter uitzonderingen in. We gaan hier uit van redelijkheid en billijkheid.

Wanneer stuur je facturen?

Nader te bepalen.

Wanneer zou ik kunnen beginnen?

Direct na de geslaagde training. Als je niet slaagt, moet je de training zien als een leerzame ervaring in de meest moderne manier van werken via internet. Tijdens de training ontvangt de cursist de reiskosten terug en wordt voor lunch en materialen gezorgd vanuit 2Value. Bovendien zullen we elke dag een symbolische vergoeding geven aan cursisten die weer een volgende dag aan de start hebben kunnen verschijnen. 2Value betaalt de trainer(s). Een eigen laptop is zeer wenselijk.

Wat voor type laptop heb ik nodig?

Maakt niet uit, zolang deze in orde is en niet langzaam. Internetverbinding en Skype is een vereiste.

Moet ik een andere taal gaan spreken?

Alleen Engels. Het beheersen van 'programmeurs taal' (juist) niet.

Hoe weet je wat er met de klant is afgesproken?

Mocht dit relevant worden, dan kun je dit altijd even navragen. Maar let erop dat je 'je eigen pet op houdt' van Instructrice. Zaken die niet met de servicetool te maken hebben kun je in principe (op dat moment) niet op ingaan.

Hoe kan je tegen een klant zeggen dat hij/zij het niet goed doet?

Dit aan de hand van je training, ervaring en kennis van gemaakte afspraken.

Een klant vroeg mij naar de stand van de uren. Kan ik dat gewoon zeggen?

Ik heb hem gezegd dat we er nog even op terugkomen.

Goed gedaan! Als iemand doorvraagt over aantal e.d., verschuil je achter je Instructrice-rol : "ik zie hier net als u staan 11,13 uur, maar of dat helemaal precies up to date is, daar ga ik niet over, ik help ...."

Voorkom wel teveel beloftes. In het bovenstaande kun je ook zeggen:

"Elk kwartaal volgt de na-controle van de uren. Dat doet de financiële afdeling in samenwerking met de projectbegeleider. Deze persoon/personen kunt u raadplegen (hoe?).

Hoe ver moet ik gaan in de inhoudelijke begeleiding van klanten / associates?

Hulpmiddel: Stel jezelf vooraf een doel als je belt: Bijvoorbeeld: "Ik ben klaar als hij zien reports in kan zienen doorklikt op details, dan sluit ik het gesprek af"

Of: "als zij snapt dat Notify hetzelfde is als email, maar dan beter, eenduidiger; dan ben ik klaar."